Labs2

Pressinformation

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 09:28 CEST

Pressinformation

Labs2 tecknar samarbetsavtal med TH2 för representation i Norge. Avtal har upprättats med TH2 som kommer att erbjuda Labs2:s produkter på den norska marknaden.

"TH2 är ett specialistföretag som med sitt stora kunnande om både digital infrastruktur och norska förhållanden kommer att bli en stor tillgång. Det är naturligtvis extra intressant att kunna presentera en partner som skall hjälpa oss att expandera utanför Sveriges gränser. Det känns tryggt för oss att arbeta med ett bolag som har goda kunskaper om den norska marknaden." säger Jonas Birgersson, VD Labs2.

"För TH2 är detta ett sätt att öka tempot i den norska bredbandsutvecklingen. Genom att använda produkter och tjänster som redan är i bruk kan en kritisk massa snabbare uppnås. När flera av de stora energiföretagen i Norge börjar röra på sig blir det intressant med färdiga lösningar för neutralitet och öppna nät. Detta kommer att ge slutanvändaren större utbud till bättre priser." säger Bredo Swanberg, VD på TH2.

"Personligen tror jag att denna typ av samarbeten kan hjälpa till i återhämtningen inom kommunikationsbranschen. En viktig aspekt är ju att tjänster utvecklade i Norge blir tillgängliga för svenska kunder och omvänt. Detta känns lite grann som när den nordiska mobiltelefonin startade, én standard tjänar alla på.", säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62, http://www.labs2.com eller Bredo Swanberg på +47 906 09 520, http://www.th2.no

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.