Labs2

Pressinformation

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 09:45 CET

Labs2 skriver avtal med Stokab. Detta innebär att Labs2 som första operatör skapar ett alternativ till Telia för kraftfulla
bredbandsförbindelser till Gotland.

Affären innebär att Labs2 blir först med att hyra och tända upp
kapacitet från Stockholm till Gotland. Detta innebär att det etableras
välbehövlig konkurrens, hittills har alla förbindelser på sträckan
levererats av Telia.

"Detta är ett logiskt steg för oss på Labs2. Vi har, som tidigare
kommunicerats, ett mål om att vara en viktig spelare i processen kring
utvecklingen av bättre och billigare bredbandstjänster. Gotland är en
utmärkt plats att bevisa detta på. Med hjälp av det lokala energibolaget
och framsynt infrastruktur byggande av Stokab kan Labs2 skapa goda
förutsättningar via tjänsteinfrastrukturen Ti BRIKKS. Detta kommer bland
annat innebära bättre och billigare bredband samt telefoni för både
gotlänningar och gotländska företag." säger Jonas Birgersson VD på
Labs2.

"Avtalet med Labs2 är viktigt för oss på Stokab då det, förutom
etableringen till Gotland, innebär att Labs2 nu även etablerar sig i
Stockholm", säger Staffan Lundgren VD på Stokab.

"Personligen är jag övertygad om att Gotland kommer att bli ett exempel
på hur en ny alternativ värdekedja kan framgångsrikt konkurrera och över
tid ersätta den gamla", säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62 eller
Staffan Lundgren på 08-508 30 217.


Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital
tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora
möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och
möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Stokabs uppgift är att bygga ut och underhålla fiberoptiska
kommunikationsnät i Stockholmsregionen samt att hyra ut fiber. Bolaget
är operatörsoberoende, konkurrensneutralt och skall tillhandahålla ett
nät som är öppet för alla på lika villkor. Syftet med infrastrukturen
och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm
genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen