Rikspolisstyrelsen

Pressinformation 25/10 2004 om morden i Linköping

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:27 CEST

Senaste nytt i spaningsläget om morden i Linköping.

Under helgen genomfördes efter vittnesuppgifter en rekonstruktion av morden på Åsgatan, detta för att tydliggöra händelseförloppet för Polisen.
Under lördagen hittades bl.a. en mössa och en tröja på marken bakom en bänk vid Tinnerbäcksravinen, i nära anslutning till brottsplatsen. Kläderna som är sönderklippta kommer att undersökas tekniskt, men har troligen inte med morden att göra. Polisen behöver komma i kontakt med den person som lagt kläderna där de hittades. Idag fortsätter dörrknackningen i ökad omfattning, då flyktvägen ännu inte kunnat bestämmas längre än till Djurgårdsgatan.

Bearbetning av inkomna tips samt övrig information från allmänheten kommer att bearbetas och följas upp. Under söndagsnatten inkom ett tiotal tips till Polisen.

Polisen önskar även få kontakt med personer som upplevt att bekanta, vänner eller anhöriga uppträtt ovanligt eller annorlunda före och efter tiden då morden inträffade.

Under helgen inkom ett anonymt brev till Polisen, där författaren av brevet uppgav sig ha sett en person på Åsgatan strax före tiden för brottet. Denna person är Polisen mycket angelägen om att få kontakt med och lovar att han eller hon även i fortsättningen får vara anonym.

Kriminalinspektör Pia Thevselius
Presstalesman