Forskartorget

PRESSINFORMATION

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 09:51 CEST

Forskartorget 2019, monter B05:72

Forskartorget gästas av inspirerande föreläsare från universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, förlag och organisationer.

I år gästas Forskartorget på Bokmässan av ett tjugotal nya eller ”nygamla” programarrangörer. Sammanlagt 50 programarrangörer, 125 forskare och närmare 90 program! Program som handlar om språk, tro och tvivel, artificiell intelligens (AI), osteoporos, bostäder, prostitution, djur, skateboarding, mat på 1700-talet och idag, demokrati, Stockholms blodbad, mikroshippingfenomenet och mycket mer

En nyhet är att Kungliga biblioteket blivit Forskartorgets medarrangör och både arrangerar program och ställer ut på torget. KB vill med samarbetet lyfta fram sin forskningsavdelning och visa på vilken stor ”forskningsinstitution” de är.

En annan nyhet är att vi i år presenterar en särskild utställningsdel för ”Vetenskaplig bokutgivning” där vi samarbetar med ett antal förlag och plattformar för att bl.a. visa på peer-review granskning (referensgranskning att boken har vetenskaplig standard och objektivitet).

Ytterligare en årsnyhet att vi har ett samarbete med Rymdstyrelsen. Självklart uppmärksammar Forskartorget att det i år är 50 år sedan den första månlandningen. Vi arrangerar program på scenen om den senaste rymdforskningen och kommer också att visa utställningsbilder på torget som berättar om månlandningen 1969 (tagna med svenska Hasselblads kameror).

Exempel på program under mässans fyra dagar:

Fredag 27 september, kl: 11:40–11:55

Ingen kan bli perfekt, men alla kan bli skitbra

Få människor tycks betrakta livet, lyckan och träningen med en så vetenskapligt nyfiken blick som Micael Dahlen. Han är expert på våra beteenden och på hur vi kan förändra dem. Men vad har egentligen marshmallows med styrketräning att göra? Och varför räcker det att bli skitbra?

På scen: Micael Dahlen, författare och professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Lördag 28 september, kl: 14.05–14.20Rymdforskning: Vad betyder den för oss?

Lyssna till trender inom rymdforskningen. Hur förändrar rymdforskningen vårt sätt att se på vår omvärld? Vilka stora rymdprojekt står vi inför? Finns det liv på andra platser i solsystemet eller universum? Vad betyder nya upptäckter för vår bild av oss själva och världen vi lever i? Vilken nytta har vi av rymdforskningen?
På scen: Johan Köhler, docent och forskningshandläggare på Rymdstyrelsen

(Bifogar foto Johan Köhler. Fotocred; Rymdstyrelsen och Alan Bean på månen 1969. fotocred:Pete Conrad/Rymdstyrelsen)

Lördag 28 september, kl: 14:30–14:45

Såcker Kaka och Hummer Såppa – ur en kokbok från 1780

Ulrika Eleonora Muncks receptsamling skrevs omkring 1780 och innehåller 116 recept på bakverk, desserter, pastejer och andra maträtter. Kokboken tillhör nu den Rettigska samlingen på Skånelaholms slott och är på många sätt typisk för en kategori handskrivna kokböcker som författades av adelns och borgerskapets kvinnor i 1700-talets Sverige.

På scen: Karin Sidén, docent i konstvetenskap och överintendent Prins Eugens Waldemarsudde

Söndag 29 september, kl: 11:45–12:00

Att kunna leva på Mars: Vetenskap och fiktion

Att etablera hållbara samhällen på Mars har fått nytt liv genom de globala miljöförändringarna. Frågan om ett liv som inte är knutet till en särskild planet utan överskrider planetgränserna kommer att vara möjligt och önskvärt kan bli en av de mest utmanande frågorna i vår framtid.

På scen: Sabine Höhler, vetenskaps- och teknikhistoriker, KTH

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program.