FAO

Paneldiskussion vid COP15

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 13:39 CET

PRESSINFORMATION

COP15 Sidoaktivitet

Köpenhamn – Torsdag, 10:e december

Kl. 13:00-14:30 – Victor Borge rummet

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och danska jordbruksministeriet efterlyser handling vid COP15 för att trygga tillgången till mat

Jordbruksmetoder som binder och lagrar kol i jorden utgör ett av de bästa alternativen för snabb och kostnadseffektiv utsläppsminskning. Dessa metoder kan även bidra till att trygga tillgången till mat, bekämpa fattigdom och oroligheter i vissa utvecklingsländer. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har jordbrukets roll hittills inte räknats till de globala mekanismerna för klimatfinansiering som diskuteras i Danmark under COP15.

Danmarks jordbruksminister, FAO:s generaldirektör och Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) kommer att stå värd för en panel den 10:e december i Köpenhamn. Under diskussionen kommer man att uppmärksamma jord- och skogsbrukets roll i klimatförändringen. Dessa sektorer drabbas hårt av klimatförändringen, men kan även vara en del av dess lösning. Genom att införa metoder som kan anpassa jordbruket till ett förändrat klimat kan hunger och fattigdom minskas samtidigt som utsläppsminskning kan uppnås för att undvika en katastrofal klimatförändring.

Enligt siffror från OECD för 1990-2002 är Danmark ett av de få länder som har lyckats kombinera en ökad jordbruksproduktion med minskade växthusgasutsläpp. I Danmark står jordbruket för 15 procent av de totala växthusgasutsläppen. Metan- och lustgasutsläppen minskade med 23 procent mellan 1990 och 2007 på grund av färre boskap och ökad koleffektivitet inom jordbruket.

VEM:

Eva Kjer Hansen, livsmedelsminister, Danmark

Tom Vilsack, jordbruksminister, USA

Thelma Krug, Brasiliens institut för rymdforskning (INPE) och IPCC:s vice ordförande

Ajay Vashee, ordförande för bondeinternationalen, (IFAP) Zambia

Jacques Diouf, generaldirektör, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

VAR:

Torsdag, 10:e december, 2009 kl. 13:00 -14:30, inklusive 30 minuter avsatt för frågor. (Journalister kan göra intervjuer efter mötet)

Köpenhamn, Danmark

COP 15, Victor Borge rummet

OSA:

För att lämna anmälan, arrangera intervjuer eller få mer information, kontakta:

FAO:

Coimbra Sirica

csirica@burnesscommunications.com

+1 301-943-3287 (mobil)

Danska ministeriet:

Karin Moller-Olsen

kamo@fvm.dk

+45 25 38 95 93

Relaterade länkar:

Blogg om FAO vid COP15

Klimatförändring