Svenska kyrkan

Pressinformation: Åke Bonniers biskopsvigning i Uppsala domkyrka

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 14:35 CEST

Åke Bonnier, 54, lämnar Stockholms domkyrkoförsamling och blir biskop i Skara stift. Foto: Magnus Aronson/IKON

Söndagen den 26 augusti vigs domprosten i Stockholms domkyrkoförsamling,  e o hovpredikant, Åke Bonnier till biskop för Skara stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd. Biskopsvigningen sker i kronprinsessan Victorias närvaro.

ACKREDITERING
Ackreditering för reportrar/fotografer ska ske senast torsdag 22 augusti kl 15 – skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se

FOTOGRAFERING
Sittplatser för reportrar/fotografer kommer att finnas markerade längst fram i den vänstra gången i domkyrkan. Platserna ska vara intagna senast kl 10.45, och anvisas av pressekreterare (se namnskyltar) i vapenhuset. Under gudstjänsten får fotografering ske endast från fotobrygga längst fram vid sidan om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Direkt efter biskopsvigningen ställer den nyvigda biskopen upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkans södra port. Då finns också tillfälle att ställa frågor en kort stund. För bokning av längre intervjuer, kontakta den blivande biskopens pressekreterare
Sven-Erik Falk, e-post: sven-erik.falk@svenskakyrkan.se, tfn 070-858 55 19.

Nedladdningsbara foton läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/ikon/press

Vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka kommer också att webbsändas – mer information sven-erik.falk@svenskakyrkan.se, tfn 070-858 55 19.

Biskop electus Åke Bonnier har som valspråk valt ”Ge Jesus äran ”, hämtat från Bo Setterlinds psalm nr 17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.