Concordia Maritime AB

Pressinformation Andra P-MAX-fartyget levererat med Green Passport

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 15:04 CET

Idag tog Concordia Maritime leverans av det andra P-MAX fartyget Stena Provence från Brodosplit-varvet, Kroatien. Precis som det tidigare levererade systerfartyget är Stena Provence uthyrd till det franska oljebolaget TOTAL över fem år.

Samtliga P-MAX fartyg som byggs certifieras med så kallat Green Passport av klassningssällskapet DNV. Green Passport innebär att man identifierar och dokumenterar allt vådligt material som finns i fartyg och fartygsdelar. Genom certifieringen som är frivillig agerar bolaget proaktivt inför eventuellt kommande regelkrav och rekommendationer gällande fartygsåtervinning. Certifieringen har uppnåtts tack vare ett nära samarbete med varvet och klassningssällskapet DNV.

”Att certifiera nybyggena med Green Passport är logiskt för Concordia Maritime och ligger helt i linje med miljö- och säkerhetstänkandet kring MAX-konceptet” säger Hans Norén, VD Concordia Maritime AB.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs.
Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P MAX, är produkttankfartyg på cirka 49.900 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem.
Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel.
Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006.
Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet.
INNOVATION AND PERFORMANCE
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.


CONCORDIA MARITIME AB (publ)
Göteborg 10 mars 2006
www.concordia-maritime.se
Hans Norén
Tel 031 855101, 0704 855101