Svenska kyrkan

Pressinformation: Biskopsvigning i Uppsala domkyrka

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:16 CET

Martin Modéus (t v) och Sven-Bernhard Fast vigs till biskopar den 6 mars. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Söndagen den 6 mars vigs två nya biskopar för Svenska kyrkan: stiftsadjunkt Martin Modéus för Linköpings stift och generalsekreterare Sven-Bernhard Fast för Visby stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd.

Ackreditering för reportrar/fotografer ska ske senast torsdag 4 mars kl 15 – skicka namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se.

Sittplatser för reportrar/fotografer kommer att finnas markerade längst fram i den vänstra gången i Uppsala domkyrkan. Platserna ska vara intagna senast kl 10.45. Under gudstjänsten får fotografering ske endast från fotobrygga längst fram vid sidan om högaltaret, och endast under vissa delar av gudstjänsten. Mer information ges på plats.

Direkt efter biskopsvigningen ställer de nyvigda biskoparna upp för fotografering tillsammans med ärkebiskopen utanför domkyrkans södra port. Då finns också tillfälle att ställa frågor en kort stund. För bokning av längre intervjuer, kontakta de blivande biskoparnas pressekreterare:
Linköpings stift/Mats A Sverker, e-post: mats.a.sverker@svenskakyrkan.se, tfn: 0730-22 26 34.
Visby stift/Roland Asplund, e-post: roland.asplund@svenskakyrkan.se, tfn 070-210 66 84,

Nedladdningsbara foton läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbyrå: www.svenskakyrkan.se/ikon/press

Korta fakta
Martin Modéus, blivande biskop i Linköpings stift, har som valspråk valt Levande tillsammans med Kristus”, hämtat från Efesierbrevet 2:5. Biskop electus Martin Modéus föddes i Jönköping den 1962, prästvigdes 1986 för Växjö stift och är sedan 2002 stiftsadjunkt i Stockholms stift. Familj: tre barn och fästmö.
Läs mer om Martin Modéus här.

Sven-Bernhard Fast, blivande biskop i Visby stift, har som valspråk valt Ut omnes unum sint” (Att de alla ska bli ett), hämtat från Jesu översteprästerliga förbön i Johannesevangeliet 17:21. Biskop electus Sven-Bernhard Fast föddes i Oskarshamn 1951, prästvigdes år 1973 för Luleå stift och är sedan 2003 generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd. Familj: fru och fem barn.
Läs mer om Sven-Bernhard Fast här.