Landstinget Halland

Pressinformation efter psykiatrinämndens möte den 7 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 08:51 CEST

HELÅRSPROGNOSEN FÖR 2003 VISAR PÅ ÖVERSKOTT
Psykiatrinämnden fastställde vid dagens sammanträde helårsprognosen för 2003 till + 6,1 miljoner kronor. Överskottet förklaras dels av höga ersättningar för vård av asylsökande och dels av försenade driftsstarter enligt Nationella Handlingsplanen, säger Christina Nillius (m), ordförande i nämnden.

Den 1 januari 2003 bildades Psykiatrinämnden Halland och Psykiatrin i Halland. Det första halva verksamhetsåret har präglats av analys och beslutsfattande kring mål, verksamhetsidé och vision, samt av beslut rörande intern organisation och val av vårdinformationssystem. Prestationerna under perioden har varit i princip oförändrade jämfört med 2002.

Prognosen är dock osäker vad gäller gemensamma kostnader där den köpta valfrihetsvården ingår. Dessa beräknas ge överskott, men prognosen bygger på förra årets utfall.

Osäkerhet finns även beträffande utfallet av årets lönerevision dvs vilka ökade kostnader förvaltningen får för icke färdig-förhandlade fackförbund, och vilka ökade kostnader som kostnadsansvaret för den tredje sjukveckan ger, framhåller Christina Nillius. Dessutom har förvaltningen haft dubbla kostnader under första halvåret, egen drift och köp av overhead, vilket beräknas ge underskott 2003.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TECKNANDE AV VÅRDAVTAL UTREDS
En ansökan om tecknande av vårdavtal för att bedriva verksamhet i alternativ driftsform har inkommit till Psykiatrinämnden. Ansökan är undertecknad av fyra specialister i psykiatri, samtliga verksamma inom slutenvården i Varberg.

Psykiatrinämnden beslöt idag att uppdra åt psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg att utreda och lägga förslag kring de olika ingående delarna i ansökan om vårdavtal till psykiatrinämndens sammanträde den 27 november, säger Christina Nillius.

För mer information, kontakta psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg, tfn: 070-639 39 80 eller psykiatrinämndens ordförande Christina Nillius, tfn:070 – 623 80 97.