Borealis AB

Pressinformation från Borealis: Borealis presenterar stabilt resultat för tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 16:39 CET

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa plastlösningar, presenterar en nettovinst på 54 miljoner euro för tredje kvartalet 2010. Resultatet överträffar tredje kvartalet 2009 med 15 procent, men lönsamheten minskade jämfört med andra kvartalet 2010, främst på grund av olika uppstarts- och turnaroundaktiviteter.

Nettoskulden minskade under tredje kvartalet, vilket ger Borealis fortsatt flexibilitet för de långsiktiga, strategiska projekten. Skuldsättningsgraden var 39 procent i slutet av september 2010, vilket ligger något under Borealis mål på 40-60 procent.

Råvarupriserna var något lägre jämfört med andra kvartalet 2010. Polyolefin-marknadspriserna stabiliserades, vilket ledde till en ytterligare förbättring av affärs-området Polyolefins resultat, medan krackermarginalerna påverkades av turnaround-aktiviteter. Melamin- och växtnäringsverksamheten gav förbättrad lönsamhet tack vare gynnsamma marknadsförhållanden.

 

För mer information kontakta:

Iva Rauswall Frisk, Regional Communications Specialist, Tel. 0303 86 000, e-post: media@borealisgroup.com