Statistiska centralbyrån, SCB

Pressinformation från SCB 5 - 9 juli 2004

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:30 CEST

Pressinformation Publicering Kontakt Telefon

Konjunkturstatistik, jämförelse av utvecklingen inom privat sektor, april 6 juli
kl 10.00 Mikael Molén 019-17 68 92

Export och import av varor, april 7 juli
kl 10.00 Christian Surtin 08-506 940 21

Industriproduktions index, maj 8 juli
kl 13.00 Helena Fredin 08-506 940 21

Aktivitetsindex, maj 8 juli
kl 13.00 Anita Ullberg 08-506 946 50

Industrins leveranser och order, maj 8 juli
kl 13.00 Lars Öhman 08-506 946 88

Konsumentprisindex, juni 9 juli
kl 10.00 Stefan Gunér 08-506 940 75

Småhusbarometern, juni 9 juli
kl 10.00 Martin Verhage 08-506 947 78

Under Almedalsveckan 2004 arrangerar SCB fyra seminarier. Lokal i samtliga fall "Furilden", Strand Hoell, Strandgatan 34 Visby.
Kvinnofrid? Tisdagen den 6 juli kl 10.00-11.30
Sveriges export och import. Onsdagen den 7 juli kl 10.00-11.30
Olika villkor på arbetsmarknaden. Torsdagen den 8 juli kl 10.00-11.30
Sveriges ekonomi i siffror. Fredagen den 9 juli kl 10.00-11.30

Närmare upplysningar om Almedalsveckan:
Per-Åke Bladh, tfn 070 665 60 44
Lars-Erik Dimberg, tfn 070 528 68 61