Svenska kyrkan

Pressinformation inför ärkebiskopsval 30 mars

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 14:26 CEST

Den andra och avgörande valomgången i Svenska kyrkans ärkebiskopsval sker på torsdag den 30 mars kl 11-12. Det preliminära valresultatet för hela landet beräknas vara klart cirka kl 12.30. Resultatet meddelas omedelbart i ett pressmeddelande och på www.svenskakyrkan.se

Två kandidater återstår i ärkebiskopsvalet: Ragnar Persenius, biskop i Uppsala, samt Anders Wejryd, biskop i Växjö. Den som får mer än hälften av rösterna har valts till ny ärkebiskop efter KG Hammar.

Intervjutillfälle
Efter att valresultatet har meddelats välkomnas media till Öppet hus hos den nyvalde ärkebiskopen, cirka 13-15.30, då det också ges möjlighet för enskilda intervjuer.
Plats: Stiftskansliet hos den biskop som blivit vald – i Uppsala på adress Dragarbrunnsgatan 71, eller i Växjö på adress Östrabo/Biskopshuset.
Telefonintervjuer bokas via någon av pressekreterarna:
Lotten Andersson, tfn 070-549 97 95 (finns i Uppsala den 30 mars)
Ewa Röllgårdh, tfn 070-546 96 77 (finns i Växjö den 30 mars)
Kristiina Ruuti, tfn 070-576 39 98

Vid lika röstetal
Om kandidaterna skulle få lika många röster avgörs valet genom lottning. Den utförs i så fall på Uppsala stiftskansli, tisdagen den 4 april, när stiftsstyrelsens arbetsutskott genomför den slutliga, definitiva rösträkningen. Överklagandetiden för valet löper ut den 25 april. Kyrkostyrelsen bekräftar valet vid sitt sammanträde den 16-17 maj och utfärdar bevis om utnämningen. Mottagningsgudstjänsten för den nye ärkebiskopen äger rum i Uppsala domkyrka lördag den 2 september.

Vilka röstar?
Röstberättigade i ärkebiskopsvalet är ledamöter i samtliga stiftsstyrelser och domkapitel samt den nationella kyrkostyrelsen. I Uppsala stift röstar även alla präster i aktiv tjänst samt lika många lekmannaelektorer, och dessa röster delas med 10.
Totalt antal möjliga röster: 320 (antal röstberättigade personer: 788).
Ledamöter i Kyrkostyrelsen: 15 röster
Biskopar samt ledamöter i domkapitel och stiftsstyrelser: 253 röster
Uppsala stift: 260 präster + 260 elektorer (= 520, delas med 10): 52 röster

Information om ärkebiskopsvalet finns på www.svenskakyrkan.se. Bilder på kandidaterna finns på www.svenskakyrkan.se/ikon - under ”Press”.