Avesta kommun

Pressinformation om Avesta Art 2016

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 15:30 CET

Inbjudan till pressinformation om årets Avesta Art
Vi avslöjar årets konstnärer och kanske lite mer!

Måndag 29 februari kl. 13.15
Verket, Corneliussalen. Ingång Cornelius, från Polergränd.


Avesta Art 2016 invigs lördag 28 maj och pågår t.o.m. söndag 18 september.

Konstutställningen Avesta Art med samtidskonst i Gamla Järnbrukshyttan i Avesta introducerades 1995. Avestas hyttanläggning från 1870-talet är en av Europas bäst bevarade järnbruksmiljöer från den storskaliga industrialiseringens första epok. Miljöns mäktiga industriarv med vackra slaggstensväggar och stora ugnar är intressant både som industrihistoriskt kulturarv och som konsthall, där varje konstnär ställs inför utmaningen att skapa samspel med industriarvets egna starka uttryck i material och monumental arkitektur.

Årets titel: Struktur

I det gamla järnverket var struktur viktigt. Väl utvecklade teknologiska system gjorde att produktionen löpte på smidigt. Var och ens roll var tydlig och rytmen i varje syssla följde en utstakad ordning inarbetad i arbetarens kropp, systematiserat, nästan koreograferat. En strikt hierarki löd med brukspatron överst i ledet och arbetaren längst ner. Kvinnorna hade sin dagliga rytm i byn, tog hand om barn och hushåll. Avesta Art 2016 belyser just strukturer och dess många facetter. Exempel som gestaltas är strukturer relaterat till det sociala, till samhälle, språk, naturvetenskap, textur, teknik, makt och kön. Det speglar det sätt vi dels organiserar världen, gör verkligheten mer begriplig, kategoriserar, klassificerar, skapar mönster och når förståelse men fungerar såväl som inkluderande även exkluderande och normgivande.

I Dalarnas regionala kulturplan lyfts Avesta Art som prioriterad verksamhet. Tillsammans med Landstinget Dalarnas konstkonsulent utvecklas ett regionalt barnbildcenter placerat i Avesta, ANODA, med noder ute i Dalarna, som ska lyfta barns och ungas möjlighet att få uttrycka sig konstnärligt. Möjlighet ska finnas att visa upp barns och ungas konst och att skapa möten mellan barn, unga och professionella konstnärer.

Sommar med Avesta Art i Verket innehåller förutom utställningar även, seminarier, workshops, kulturprogram samt barn- och familjeaktiviteter.

Hela den industrihistoriska miljön, med sju olika nivåer, är tillgängliga och anpassade till behoven hos människor som lever med funktionshinder.


Välkommen till pressinformation!

Måndag 29 februari kl. 13.15
Verket, Corneliussalen. Ingång Cornelius, från Polergränd. 

Fika serveras.

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.