Länsstyrelsen i Jämtlands län

Pressinformation om beslutsmöte

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 08:35 CET

På onsdag den 15 mars är det beslutsmöte om EU-pengar till projekt i regionen Mål 1 Södra Skogslänsregionen, (Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län)

Mötet hålls i Östersund i ÖSK-stugan vid skidstadion. Mötet börjar klockan kl 8:30 och väntas vara avslutat ca kl 15:00.

En förteckning över de projektbeslut som fattas under mötet kommer att läggas ut på vår hemsida under eftermiddagen.
För snabb information om projektbesluten kan du ringa mig på 070-289 00 16.
Jag bifogar kallelse med dagordning och projektlista.Med vänliga hälsningar

Annica Westerlund
Informatör
Strukturfondsavdelningen
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 Östersund
Besöksadress: Köpmangatan 21
direktnr: 063- 14 61 43, vxl: 063- 14 60 00
mobil: 070- 289 00 16
fax: 063-14 62 60
e-post: annica.westerlund@z.lst.se
www.mal1.nu