Karlskrona kommun

Pressinformation om förändringar inom grundskolan

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:43 CEST

På grund av mindre barnkullar har elevunderlaget i Karlskrona kommun minskat. Dessutom söker sig allt fler elever till friskolor.

Även om antalet elever på sikt ökar igen så förväntas ökningen ske inom nya geografiska områden. Därför behövs förändringar av skolstrukturen i kommunen.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram förslag till åtgärder som kan säkra kvaliteten och utvecklingen i grundskolan. Vi vet att förändringar inom skolan berör många och därför vill vi så tidigt som möjligt redovisa de delar av utredningen som är klara.

Tid: Onsdagen den 29 augusti, klockan 15.00
Plats: Kommunhuset Ruthensparre, lokal Frode

Välkommen!

Per Olsson
Förvaltningschef
Tfn. 0455-30 36 01