Umeå kommun

Pressinformation Tomtebo strand

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2018 18:10 CET

Mellan Universitetsområdet/Ålidhem och Tomtebo planeras ett nytt stadsdelsområde till ytan jämförbart med centrumfyrkanten - Tomtebo strand. Stadsdelen kommer att ha ett fantastiskt läge intill Nydalasjön, med närhet till både stora arbetsplatser som universitets‐ och sjukhusområdena och till natur‐ och friluftsområden.

Området planeras för ca 3000 nya bostäder och en stor del nya verksamhetslokaler, med genomgående fokus på hållbarhet i alla aspekter.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Under 2017/2018 har samarbetsaktörerna tillsammans tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. Detaljplanen tas fram under 2018/2019 med planerat samråd, våren/sommaren 2019. Möjlig inflyttning 2022–2023.

Seminarium och invigning av dialogplats den 19 november

Den 19 november hålls ett internt seminarium om Tomtebo strand (kl 13-17) på Nolia. Syftet är att förmedla visionen och arbetssättet. Det avslutas med en invigning av dialogplatsen som skapats i skogen vid korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken.

Välkommen till mediainformation

Media inbjuds till en kort information och möjlighet att träffa kommunalråd Hans Lindberg (S) och projektmedarbetare.

Dag: måndag 19/11

Tid: kl 11:00 - 11:45

Plats: Nolia, Zonen

Välkomna också till invigningen av dialogplatsen, ca kl 16:45. Karta.

Mer information finns på webbsidorna - se resurslänkar.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Johan Sjöström
projektledare
Mark och exploatering
Umeå kommun
072-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.