Karolinska Institutet, KI

Presskommuniké från Karolinska sjukhuset kl 03.00 11 sept 2003

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 03:02 CEST

Utrikesministern inkom akut till Karolinska sjukhuset kl 16.39 knivskuren mot bröst/buk.

Utrikesministern omhändertogs enligt våra rutiner på vår Traumaenhet.

Vid ankomsten var utrikesministern vid medvetande men cirkulatoriskt påverkad och uppvisade klara tecken på inre blödningar, varför man omedelbart beslutade om operation.

Operationen startade kl 17.00.
Vid operationen kunde man konstatera att patienten hade kraftig blödning från leverskada och från flera stora blodkärl i buken. Blodtransfusion har krävts under hela operationen.

Operationen pågick fram till kl 01 då blödningens omfattning väsentligen hade reducerats. Vi gjorde då ett timslångt uppehåll, men då blödningen ej helt avstannat har vi nu fortsatt operationen i avsikt att ytterligare minska blödningen.

Utrikesministerns tillstånd är just nu något förbättrat men fortfarande kritiskt.

Vi svarar ej på några frågor utan ber att få återkomma imorgon förmidag med ny information.

Lars Irestedt Göran Wallin