Sveriges Byggindustrier

Presskonferens 11 maj om Byggkonjunkturen 2/2004 Byggmarknaden – vändning i sikte?

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 11:58 CEST

Utgångsläget för byggmarknaden är besvärligt. Kombinationen av en svag tillväxt och strukturella problem medförde att investeringarna föll under 2003. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare har stigit snabbt. Tillväxten i Sverige ser dock ut att bli hygglig de kommande åren. Ger denna draghjälp åt den hårt drabbade svenska byggmarknaden? Finns det en vändning på byggmarknaden i sikte?

Hur går det för bostadsbyggandet – finns det prisbubblor på svenska bostäder? Vad händer med bostadspriser och byggande när räntorna stiger framöver?

I konjunkturrapporten presenteras också en analys över utvecklingen på längre sikt.

Välkommen till vår presskonferens!


Tid: Tisdag, den 11 maj, klockan 10.00.

Plats: Sveriges Byggindustrier, Norrlandsgatan 15 D, plan 7, Styrelserummet, Stockholm.

Meddela oss gärna om du kan komma eller inte.
Kontakta presschef Antina-Maria Hessel, tel 08-698 58 25, mobil 0733-144 258,
fax 08-698 59 00, e-post antina-maria.hessel@bygg.org