Eskilstuna kommun

Presskonferens 18/6 - Skulpturpark etableras i Torshälla

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 23:34 CEST

Datum: Tisdagen den 18 juni, 2013 Kl: 13:00

Plats: Samling på Ebelingmuseet i Torshälla, för gemensam kort promenad till Holmbergsparken där första spadtaget tas för placering av den första skulpturen.

 

I syfte att försköna och ytterligare förstärka kulturstaden Torshälla kommer en skulpturpark att anläggas på och i anslutning till Holmberget i Torshälla. Ett antal skulpturer finns redan idag i Holmbergsparken och nu vidareutvecklas den inriktningen med en skulpturpark.

Skulpturparken kommer att byggas i etapper inför Torshälla stads 700-årsjubileum år 2017. Initialt investerar Torshälla stads nämnd 500 tkr för att påbörja etableringen av skulpturparken.

- ”Jag ser framför mig att skulpturparken inte enbart kommer att attrahera konstintresserade, den ska tilltala en bred målgrupp och kunna vara en plats för rekreation och aktiviteter för både unga och äldre, säger Magnus Arreflod ordförande i Torshälla stads nämnd.

Initiativet till skulpturparken kommer från Torshälla konstförening som kom med idéen att etablera en ny sevärdhet i Torshälla inför 700-års jubileet. Parken kommer att byggas upp med redan befintlig konst i Torshälla som kommer att flyttas till området och med ny konst som kommer att köpas in.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna konstmuseum och Torshälla konstförening har arbetet fram ett förslag för parkens utformning och placering.

- Vi anser att Holmberget är en underbar plats som borde kunna utnyttjas mer än den gör idag. Det känns roligt att Torshälla stads nämnd vill förverkliga idén med att anlägga en skulpturpark i Torshälla säger Marianne Belin, ordförande i Torshälla konstförening.

Initialt kommer två befintliga skulpturer i Torshälla av Allan Ebeling att flyttas till Holmbergsparken, då deras nuvarande placeringar inte bidrar till att de två skulpturerna kommer till sin rätt. Först flyttas ”Saxofonisten” och därefter ”Jazzkapellet”. Varje år fram till och med år 2017 är det planerat att skulpturparken ska byggas ut med nyinköpta konstverk, där konstnär, skulptur eller materialval har någon form av koppling till Torshällas historia.

Skulpturparken kommer inte enbart smyckas med konst, fler förskönande attribut såsom konstbelysning mot bergväggen, smidesstaket mot ån, växter och sittområden kommer ge ”rumskänsla” och dynamik åt skulpturparken.

 

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Magnus Arreflod, ordförande Torshälla stads nämnd
Tel. 070-167 26 08

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.