Sveriges Byggindustrier

Presskonferens 20 februari: Hur utvecklas den svenska byggmarknaden 2013- 2014?

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:00 CET

Ny konjunkturprognos presenteras av Sveriges Byggindustrier 

Svensk ekonomi började tappa fart under andra halvåret i fjol. Hur påverkar detta byggindustrin? Hur utvecklas bostadsbyggandet och hur påverkas ROT-marknaden? Lokal- och anläggningsbyggandet gick bra i fjol, vad kan vi vänta oss från denna sektor framöver? Byggarbetsmarknaden hade en gynnsam utveckling 2012, hur ser sysselsättningsläget ut framöver?

I konjunkturbedömningen redogör vi för drivkrafterna bakom den framtida utvecklingen inom byggmarknadens olika sektorer. Vidare följer vi även upp den senaste tidens ekonomiska händelser och vilken betydelse de får för svensk byggindustri.

Välkommen till vår presskonferens!

Datum: Onsdagen den 20 februari 2012 
Tid: kl. 10.00                     
Plats: Storgatan 19 i Stockholm, Näringslivets hus, Pressrummet på entréplan

Meddela oss gärna om du kan komma. Mejla eller ring till BI:s kommunikatör boel.bengtsson@bygg.org, 0761-257 287. 

På onsdag kommer vi även att släppa de regionala prognossiffrorna. Kontaktuppgifter till närmaste lokala talesperson hittar du här eller via Boel Bengtsson.

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org