Vetenskapsrådet

Presskonferens 29/10: Stark samling för en ny forskningspolitik

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:59 CET

Inbjudan till presskonferens onsdag 29 oktober, kl 8.30

Landets alla universitet och högskolor, flera statliga forskningsfinansiärer och två vetenskapsakademier lägger för första gången fram en gemensam strategi för en ny svensk forskningspolitik.

Pressinbjudan 2003-10-27 från Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungl. Vetenskapsakademien.

Sverige har länge legat i framkant inom forskning och utbildning. Det har gett landet ett välförtjänt gott rykte, men på senare år har en oroande utveckling och försämring skett. Sverige börjar tappa i den ökade internationella konkurrensen och det är nu därför nödvändigt med en förändring av forskningspolitiken.

Skrivelsen lämnas till regeringen onsdag den 29 oktober och vid en presskonferens kl 8.30 samma morgon presenteras strategin.

På plats finns högsta företrädare för samtliga organisationer. Underlag, pressbilder etc läggs ut på www.vr.se tidigast kl. 10.00 samma dag.

Medverkar


Bengt Westerberg, styrelseordförande Vetenskapsrådet

Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet

Anita Gradin, styrelseordförande Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS

Robert Erikson, huvudsekreterare Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS

Bo Kjellén, styrelseordförande Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Greta Fossum, styrelseordförande Verket för innovationssystem, VINNOVA

Christina Ullenius, styrelseordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Bo Sundqvist, vice styrelseordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Lena Torell, verkställande direktör Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA

Gunnar Öqvist, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien, KVA


Tid & plats

Onsdag den 29 oktober kl 8.30
(Frukost uppdukad från 8.15)
Vetenskapsrådet, sal Berzelius, Regeringsgatan 56, Stockholm

Bakom skrivelsen står:


Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och trygghet.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Verket för innovationssystem, VINNOVA, är en statlig myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, är ett samarbetsorgan för Sveriges 39 universitet och högskolor. Förbundet tillvaratar universitetens och högskolornas intressen och är en arena för diskussioner och ställningstaganden i högskolepolitiska frågor.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft.

Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. Akademien har omfattande forskarutbyten med akademier i andra länder och ger ut sex vetenskapliga tidskrifter. Årligen utdelar akademien Nobelprisen i fysik och kemi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Crafoordpriset samt ett antal andra stora priser.

Kontaktpersoner
Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet / 08-546 44 216 / 0733-666 216 E-post: Kajsa.Eriksson@vr.se