Sveriges Byggindustrier

Presskonferens 4 april om byggkonjunkturen 1/2007

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:34 CET

- Sveriges BNP ökade förra året snabbare än på mycket länge. Bygginvesteringarna påverkade utvecklingen positivt och samtliga delsektorer på byggmarknaden växte.
- Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren. Avskaffandet av subventionerna för bostadsbyggande har ändrat spelreglerna. Kommer branschen att klara omställningen?
- Hur stora blir infrastrukturinvesteringarna och satsar kommunerna på att bygga förskolor och vårdinrättningar? Vi vet att behoven finns där. Investeringarna i kontorslokaler har kommit igång ordentligt – håller utvecklingen i sig?
- Vad händer med kostnadsutvecklingen i branschen efter flera års ökat efterfrågetryck? Riskerar marknaden att överhettas?

I konjunkturbedömningen följer vi upp den senaste tidens ekonomiska utveckling och vad den betyder för byggmarknaden.


Välkommen till vår presskonferens!

Datum: Onsdag 4 april 2007
Tid: Kl 10.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 plan 1, lokal Mercurius (Stockholm)
.
Meddela oss gärna om du kan komma eller inte. Maila eller faxa till BI:s informationschef gisela.hogberg@bygg.org, fax 08-698 59 00, eller ring 0708-58 24 44.