Karolinska Institutet, KI

Presskonferens ang. hälsoeffekter av mobiltelefoner

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:56 CEST

Frågan om det kan finnas hälsoeffekter med mobiltelefonanvändning har rönt stort intresse under senare år. Det finns dock få epidemiologiska studier publicerade i ämnet vilket har gjort det svårt att dra några säkra slutsatser.

Institutet för miljömedicin (IMM) deltar i flera nationella och internationella epidemiologiska studier kring frågan om mobiltelefonanvändning och cancerrisk. Från en av dessa kommer nu den första rapporten, som visar mycket intressanta data. Studien publiceras i en ansedd internationell tidskrift och IMM inbjuder nu till presskonferens för att delge och förklara resultaten för media.

Tid: Onsdag den 13 oktober, kl. 15.00

Plats: Orreniussalen, Institutet för miljömedicin, Nobels väg 13, Karolinska Institutet i Solna. Karta på internet: http://www.imm.ki.se/kartaKI.htm

Närvarande:
Maria Feychting, docent, IMM
Anders Ahlbom, professor, IMM
Stefan Lönn, doktorand, IMM
Anna Persson, informationsansvarig, IMM

Frågor om presskonferensen kan ställas till:
Anna Persson, tel: 524 875 05, 070-658 75 05, anna.persson@imm.ki.se

Helena Mayer Informationsavdelningen