Estlandssvenskarnas Kulturförening

Presskonferens angående valet till kulturrådet och återupprättandet av den estlandssvenska kulturautonomin

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2007 10:39 CET

Torsdagen den 15 februari höll kulturrådets nyvalda svenska ledamöter och de estlandssvenska organisationerna i Sverige en presskonferens tillsammans med Estlands ambassad

Den nytillträdde ambassadören Alar Streiman hälsade välkommen på svenska och i sitt välkomsttal betonade ambassadören särskilt de långa och täta historiska kontakterna mellan Estland och Sverige. Dessa bröts när huvuddelen av estlandssvenskarna flydde eller flyttade över till Sverige i slutet av Andra världskriget. Därför är det bra att en estlandssvensk kulturautonomi nu återuprättas och att ett kulturråd bildas med estlandssvenskar från både Sverige och Estland.
Ambassadör Streiman lärde sig svenska för tolv år sedan då han tjänstgjorde på Estlands ambassad i Stockholm.


Estlands nytillträdde ambassadör, Alar Streiman

Uile Kärk-Remes, ordförande i SOV Estland och ledamot av det nyvalda kulturrådet, gav en kort bakgrund och berättade om det senaste årets intensiva arbete och den stora glädjen över att valet är i hamn och att kulturrådet nu kan börja forma sitt arbete. Det blir till att börja från början då det inte finns något från förr att hålla sig till. Hon bad ambassadören att framföra ett stor tack från estlandssvenskarna till den estniska regeringen för det stora stöd som den har visat estlandssvenskarna.

Uile Kärk-Remes intervjuas av Radio Sweden International. Reportaget sänds första gången på tisdag den 20/2 och ligger sedan ute i en slinga i en vecka. Radio Sweden International sänder över hela världen.

SOV:s ordförande och medlem av det nyvalda kulturådet, Lars Rönnberg tog upp det faktum att Estland erkänner att en del av den svenska minoriteten befinner sig utanför Estlands gränser. Estlandssvenskarna kan därigenom representeras direkt och indirekt. Direkt om de uppfyllt kraven för att upptas i minoritetslängden och indirekt genom att de estlandssvenska organisationerna representeras av ledamöter i kulturrådet. Därigenom är det inte bara svenskarna i Estland utan även estlandssvenskarna i Sverige som kommer att gynnas av kulturrådets arbete med svenskheten i Estland.

Därefter höll Sven Salin, tidigare ordförande i Estlandssvenskarnas kulturförening SOV under sexton år och även han är ledamot i det nyvalda kulturrådet, ett kort anförande där han anknöt till Estlands första självständighetsperiod från 1918, då estlandssvenskarna fick kulturautonomi för första gången. Då ställde man bl.a. upp följande mål:

* rättighet att bestämma skoltyper, program och läroböcker
* utbildning av svenska lärare
* svenska som undervisningsspråk i svenska folkskolor och även undervisning i och på svenska vid högre skolor
* svenska folkhögskolor, lantbruksskolor och kulturella institutioner

Det mesta av detta förverkligades då. Nu är situationen en annan, och en ny diskussion ska nu påbörjas i Kulturrådet vilka mål vi ska ha för estlandssvensk kulturautonomi i Estland.

Därefter var det fritt för pressen att ställa frågor

Från press och media kom Svenska nyhetsbyrån som har uppdrag för alla mindre tidningar över hela Sverige och engelska Observer. Radio Sweden International var där liksom den svenska Eesti Päevaleht, Kustbon och Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad.