Umeå kommun

Presskonferens Dialog Rådhusesplanaden

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 16:09 CET

Välkommen till presskonferens

Den 11 november inleds den formella dialogen kring framtidens utformning av Rådhusesplanaden. Umeåborna ska kunna delta i dialogen på flera olika sätt. Basen är ett dialogverktyg som är webbaserat - www.umea.se/radhusesplanaden. Verktyget ska sedan användas i olika sammanhang, t ex öppna och riktade dialogmöten. Det kommer också att skapas möjligheter att engagera sig via mobiltelefonen och sociala medier. Hur dialogen ska gå till i detalj och hur processen ser ut fram till beslut, kommer att presenteras i sin helhet vid denna presskonferens.

När: Måndag den 11 november, kl 12:15
Var: Rådhusesplanaden vid Rådhustorget

Vid presskonferensen kommer både tjänstemän och politiker (från tekniska nämnden) att delta.

Eftersom det finns ett så stort intresse för dialogen, så är presskonferensen också öppen för allmänheten. Även grupper som tidigare engagerat sig i Rådhusesplanadens ombyggnad kommer att finnas på plats.

Umeå kommun har inlett arbetet med att renovera och delvis omgestalta en av Umeås viktigaste platser – Rådhusesplanaden. Under hösten och vintern ska Rådhusesplanaden (inklusive platsen där Apberget har legat) utformas, för att sedan byggas i etapper med början våren 2014. Innan utformningen görs kommer kommunen genomföra en dialogprocess med Umeåborna om platsens innehåll, funktioner och gestaltning.

Mer information:

Carl Arnö
projektchef
Umeå kommun
070-557 03 23

Maria Wetterlöv
kommunikatör
Umeå kommun
070-980 11 04