Högskolan Dalarna

PRESSKONFERENS Högskolan Dalarna: Stephan Rössner föreläser om fetma

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:52 CET

Stephan Rössner, Sveriges ledande expert på området fetma,
ger exklusiv föreläsning på Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy

Starten för den innovativa uppdragsutbildningen ”Fetmans fysiologi: fysisk aktivitet som preventions- och behandlingsstrategi” vid Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy har nu ägt rum. Tisdagen den 1 mars kommer specialisten Stephan Rössner till Falun och ger två exklusiva föreläsningar för kursens deltagare samt ger tillsammans med professor Michail Tonkonogi en presskonferens .

Prevention och behandling av fetma är ett högaktuellt område där samhällsdebatten på senare tid har tagit ny fart. Förekomsten av fetma hos vuxna i Sverige har fördubblats de senaste 20 åren och ungefär 10 % av befolkningen är nu drabbad. Andelen överviktiga barn är så stor som upp till 30 %. Hur bemöter vi detta växande folkhälsoproblem?

- Trots vad våra hälsovårdande myndigheter gärna vill hävda händer det dessvärre inte tillräckligt mycket i samhället för att bemästra ett av vår tids största hälsoproblem. Inte bara fetman i sig utan dess omfattande komplikationer ger ökad sjuklighet och lidande och åsamkar samhället stora kostnader, säger Stephan Rössner, Professor i hälsoinriktad beteendeforskning.

Presskonferens
Tid:                     1 mars, kl 12.00                          
Plats:                  Föreläsningssal 6, Campus Lugnet, Falun

Genom kursen överförs vetenskapliga rön till kursens deltagare och två av landets ledande professorer inom området fetma och fetmarelaterade ohälsotillstånd föreläser. Michail Tonkonogi, professor i Idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy står för spetskompetensen inom området fysisk aktivitet och diskuterar vikten av adekvat behandling och prevention av fetma genom fysisk aktivitet. Stephan Rössner, Sveriges ledande expert inom behandling och prevention av fetma, föreläser bland annat om beteendevetenskapliga aspekter kring fetmaproblematiken samt kost och dieter. Även Ulf Risérus, docent i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala Universitet, har tidigare under kursen föreläst om orsaker till fetma samt diagnos och mätmetoder.

- Huruvida måttlig övervikt är farlig eller inte beror främst på var kroppsfettet är lokaliserat. Det finns enkla metoder att upptäcka begynnande bukfetma, något som är viktigt då man i ett tidigt skede kan motverka dess negativa hälsokonsekvenser genom livsstilsförändring och kontrollerat energiintag, berättar Ulf Risérus, docent i klinisk nutrition och metabolism.

-Om man ska vara seriös i ansatsen att förebygga och behandla fetma måste man besitta kunskaper som bygger på de senaste vetenskapliga rönen om fetmans fysiologi och behandlingsstrategier, säger Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy, vilket understryker värdet av kursen.

Kontaktperson: Kursansvarig Anna Sjöström, 023-867 74, asj@du.se