Konjunkturinstitutet

Presskonferens om konjunkturbarometern

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 12:03 CET

Torsdag den 28 januari presenteras konjunkturbarometern för företag (kvartal) och hushåll.
Roger Knudsen, enhetschef presenterar resultatet av konjunkturbarometern. KI:s prognoschef, Kerstin Hallsten kommenterar det ekonomiska läget utifrån ny statistik. På presskonferensen medverkar även generaldirektör Mats Dillén.

Rapporten publiceras på www.konj.se kl. 9.15.

Presskonferensen är kl. 9.30 i Konjunkturinstitutets lokaler på Kungsgatan 12-14, Stockholm.


Välkommen!

Sarah Hegardt Grant
Informationschef
Tfn: 08-453 59 11
Mobil: 070-267 80 41


Om konjunkturbarometern
En sammanställning av företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad.

Konjunkturbarometern för företag bygger på månadsvisa intervjuer med 5000-8500 företag i näringslivet. Tendensstatistiken visar hur företag i olika branscher upplever nuläget och vad de har förväntningar om den närmaste framtiden.

Konjunkturbarometern för hushåll visar vad de svenska hushållen tror om den egna och den svenska ekonomin. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande.