Konjunkturinstitutet

Presskonferens om Lönebildningsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 14:04 CEST

Tid: Torsdagen den 13 oktober kl. 09.30
Plats: Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14, 6 tr, Stockholm

Konjunkturinstitutet bjuder in till presskonferens med anledning av att vi publicerar 2005 års Lönebildningsrapport den 13 oktober.

Rapporten behandlar de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen i Sverige. Den innehåller också en uppdaterad konjunkturbedömning samt intressanta fakta- och fördjupningsrutor. Denna gång gör vi särskilda analyser av bland annat arbetskostnaden i Sverige och andra EU-länder, orsaker till nominell lönestelhet, näringslivets lönebetalningsförmåga och ekonomiska drivkrafter för arbete. På presskonferensen ges också svar på frågor som exempelvis om den svenska kapitalavkastningen ligger i linje med den internationella.

Syftet med rapporten, som ges ut en gång per år, är att den ska ge ett kvalificerat faktaunderlag som ska underlätta för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Rapporten publiceras klockan 09.15 samma dag. Allt material kommer även att finnas på vår webbplats: www.konj.se.

Medverkande vid presskonferensen är generaldirektör Ingemar Hansson och prognoschef Mats Dillén.

OBS! Presslegitimation krävs för deltagande.

Välkommen!

Maja Fröman
vik. informationschef
08-453 59 11, 070-250 23 07