FAO

Presskonferens om ny viktig jordbruksrapport

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:58 CET

”Livestock in the balance – focus on challenges posed by globalization of livestock sector”

FAO lanserar en av sina huvudrapporter om mat och jordbruk, The State of Food and Agriculture (SOFA), den 18:e februari.

SOFA-rapporten kommer ut varje år med syftet att ge beslutsfattare, vetenskapssamhället, det civila samhället och de som arbetar inom jordbruket eller i livsmedelsbranschen en övergripande, objektiv och global översikt av ämnet. Årets rapport behandlar boskapens tillstånd och fokuserar på de utmaningar som boskapssektorn i världen medför.

I många utvecklingsländer har ökande inkomster och befolkningstillväxt bidragit till att efterfrågan på kött och andra animalieprodukter stigit till rekordnivåer. Även ökad internationell handel med djurfoder, tillgång till genbanker och andra tekniska lösningar förändrar boskapssektorn.

Kapitlet ”Livestock in the Balance” tittar närmare på utmaningarna som dessa förändringar medför.  Svag samhällsstyrning, miljöförstöring och brister i veterinärvård tas upp och problematiseras. Det är viktigt att lösa dessa problem då sektorn samtidigt spelar en viktig roll för livsmedelsförsörjningen och fattigdomsbekämpningen. 

FAO:s generalsekreterare Jacques Diouf kommer att presentera rapporten vid en presskonferens på huvudkontoret i Rom den 18 februari klockan 11.00.

Presskonferensen kommer att sändas direkt på http://www.fao.org/webcast/

För mer information om presskonferensen i Rom kontakta:

FAO Media Relations Office

 0039-06-57053625 

Mail: FAO-Newsroom@fao.org