Landstinget Halland

Presskonferens: Utvärdering av Sjukvårdsupplysningen i länet

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 10:30 CEST

Landstinget Halland har gjort en utvärdering av länets Sjukvårdsupplysning. Syftet har varit att undersöka kvalitén i rådgivningen. Drygt 360 telefonsamtal till Sjukvårdsupplysningen har följts upp. Gavs adekvata råd? Följde patienterna råden? Hänvisades de till rätt vårdnivå (egenvård, vårdcentral, akutmottagning)?
Resultatet presenteras vid presskonferens tisdagen den 28 oktober.

I visionen om en god hälso- och sjukvård spelar medicinsk rådgivning och hänvisning per telefon en viktig roll. Landstinget Halland har därför som ett led i sin kvalitetsuppföljning gjort en utvärdering av länets Sjukvårdsupplysning. Drygt 360 telefonsamtal till Sjukvårdsupplysningen har följts upp. Undersökningen visar vad som hände efter att de vårdsökande hade kontaktat Sjukvårdsupplysningen. Studien har genomförts i Varberg.
Av studien framgår rådgivningens medicinska säkerhet, dokumentationskvalitén och hur många som kommer till rätt vårdnivå.

Resultaten av studien presenteras i den nyligen sammanställda rapporten ”Rätt patient till rätt vårdnivå – Utvärdering av sjukvårdsrådgivning per telefon med beslutsstöd”.


Välkommen till presskonferens då rapporten och resultatet av studien presenteras:

Tid: Tisdagen den 28 oktober, kl 9:30

Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9 i Halmstad, sammanträdesrum Borgsalen.

Vid presskonferensen deltar:
Gudrun Håkansson, projektledare/vårdutvecklare
Carl-Eric Thors, verksamhetschef, primärvården Varberg
Mona Boström, landstingsdirektör
Landstingsstyrelsens arbetsutskott

VÄLKOMNA!