Vänsterpartiet Malmö

Presskonferens - Vänsterpartiet Malmös lista

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 00:14 CET


Pressmeddelande

Vänsterpartiet Malmö presenterar de översta namnen på sin kommunfullmäktigelista

Vänsterpartiet Malmö antog på sitt årsmöte i söndags sin lista till kommunfullmäktige.
Nu presenterar man de översta namnen och vilka frågor som de är engagerade i vid en presskonferens på Fritidsgården Flamman, Hyllievångsvägen 6, på Kroksbäcksskolan tisdag 9 februari klockan 13:00.

1. Hanna Thomé, 33 år och socionom
- För mig handlar politik om rättvis fördelning och att minska klyftorna i samhället. En likvärdig förskola och skola är grundläggande för att ge barn mer lika förutsättningar. Att även barn till arbetslösa har rätt till 30 timmars förskola är en viktig reform vi har fått igenom. Nu vill vi fortsätta vårt arbete för en mer rättvis förskola genom bl a mer rättvisa barnomsorgstaxa.

- En annan viktigt fråga där vi ska fortsätta vårt arbete är kampen mot diskriminering, Malmö ska bli en stad där alla känner igen sig. Som lesbisk och med mitt engagemang i både kvinnorörelsen, hbt-rörelsen och asylrättsrörelsen vet jag hur viktig det är att se och motverka de diskriminerande strukturerna och uppvärdera det föreningsliv där människor organiserar sig för att ta till vara sina egna rättigheter, tycker Hanna.

2. Martina Nilsson, 29 år och studerande
- Jag kämpar för de feministiska frågorna. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser. Det finns mycket som är viktigt att jobba med på kommunal nivå till exempel genuspedagogik, hur vård och bistånd bedöms, jämställda löner, rätt till heltid mm. Jag är uppväxt i en släkt med många starka arbetarklasskvinnor och det är för mig viktigt att kombinera perspektivet klass och kön, säger Martina.

3. Anders Skans, 48 år och specialpedagog
- Jag är en 48-årig tvåbarnspappa, som ursprungligen kommer från Karlshamn där jag suttit i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I Malmö har jag bott i närmare 25 år. Jag arbetar som specialpedagog i Rosengårds förskolor. Mina politiska uppdrag i Malmö är för tillfället andre vice ordförande i stadsdel Centrum, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i styrelsen för Malmö Hamn AB. Tidigare har jag suttit 8 år i miljönämnden.

- Den viktigaste politiska frågan för mig handlar om att Malmö ska utvecklas hållbart ur alla de tre perspektiven; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Stadsplaneringen måste ställas om för en mer ekologisk stad. Trafiken är en av de viktigaste frågorna. För att bli en grönare stad med mer plats för människor måste antalet bilar minskas och istället ska de gemensamma ytorna öka. Hellre träd och grönska än bilar i staden. En utbyggd och billig, helst gratis, kollektivtrafik kombinerat med fler gågator och cykelbanor är receptet. Bilarna släpper inte bara ut avgaser de bullrar och tar plats i staden. Vår mark är för värdefull för att upplåtas åt en alltmer ökande bilism. Visionen är en grönare och levande stad. Det krävs en röd politik för gröna satsningar, menar Anders.


4. Carlos Gonzaléz. 58 år och lärare
Carlos har under perioden varit ledamot i kommunfullmäktige, andre vice ordförande i Hyllie stadsdelsfullmäktige, samt andre vice ordförande i Fritidsnämnden. Carlos har jobbat mycket med frågor om skola och förskola. Han har ett stort engagemang i det utom parlamentariska arbetet och ett stort kontaktnät hos föreningslivet. Hans befinner sig idag i Chile och har sedan uppväxten där varit aktiv i den antiimperialistiska kampen. Vem minns inte Carlos från när han under den här mandatperioden tog ställning mot Israels bombningar av Gaza genom att som ledamot av fritidsnämnden kräva att Malmö skulle bojkotta idrottsutbyte med krigsförbrytarestaten Israel?

5. Hanna Gedin är 31 år och förhandlare på Hyresgästföreningen.
- Jag är jurist och arbetar som hyresförhandlare på Hyresgästföreningen. Jag tror på solidaritet. Jag tycker inte om bruna bönor. Min målsättning med att engagera mig kommunaltpolitiskt är att arbeta för att utjämna klass- och könsskillnaderna och stärka välfärden i Malmö. Det är en tuff uppgift att motverka effekterna av borgarnas jakt på bland annat arbetslösa. Men jag tror på alla människors rätt till ett meningsfullt arbete och på att satsningar måste göras på den gemensamma sektorn.  Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare med trygga anställningsvillkor och löner som går att leva på. Det innebär bland annat att kortsiktiga jobb måste omvandlas till riktiga jobb i kärnverksamheterna och att målsättningen måste vara att minska antalet visstidsanställda, säger Hanna.

6. Morgan Svensson, 40 år och byggnadsarbetare
- Jag är en tonårsförälder från Karlshamn, där jag blev politiskt aktiv. Jag satt under två mandatperioder i Kommunfullmäktige och nämnden för barn och ungdom där. Som andra vice ordförande i Rosengård stadsdelsfullmäktige och styrelseledamot i MKB har jag på nära och ett påtagligt sett ett allt hårdare klassamhället växer fram de senaste åren. Tydligaste märks fattigdomen på hur och var människor bor. Fattiga människor bor framförallt i dyra och dåligt underhållna hyreslägenheter medan de besuttna bor i egna hem eller bostadsrätter. Detta tillsammans med det extremt låga byggande är en av de viktigaste politiska frågorna idag. För att komma tillrätta med bostadsbristen och trångboddhet behövs det byggas minst 30 000 nya hyresbostäder i Malmö de närmaste 10 åren, säger Morgan.

På årsmötet togs också tre uttalanden: ett om att bygga 30 000 nya hyreslägenheter i Malmö, ett om att förstärka lagen om anställningsskydd och ett om ett fritt och självständigt Palestina behöver ett aktivt Sverige.

För mer information kontakta: Patrik Strand 0703-95 82 98