Lunds universitet

PRESSLISTA Kontakter om KLIMATHOTET: Experter att fråga i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 12:05 CET

I Lund och särskilt vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, finns en stor kunskap och forskning om klimathotet och miljöfrågorna.
Här är en lista med några av alla dem, som gärna ställer upp i media för artiklar, diskussioner och kommentarer kring miljöfrågor och klimathotet.
De representerar helt olika specialtetet.

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA DEM
Här förslag med namn och ämnen:
Klimatexperter vid LTH i Lund
Övergripande frågor om klimathotet:
1. Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys och nu chef för internationella miljöinstitutet, IIIEE vid Lunds universitet och LTH, Lunds tekniska högskola. Medlem av regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. Har arbetat med energi för hållbar utveckling globalt, inklusive kraftiga begränsningar av utsläppen av klimatgaser
Johansson, Thomas B
Professor, prefekt, Internationella miljöinstitutet,
Tel: 046-2220222, Mobil: +46 733 22 57 00 Fax: 046-2220230
Thomas_B.Johansson@iiiee.lu.se

Smutsig luft:
2. Erik Swietlicki, atmosfärsfysik/kemi, dvs climate science biten, forskar om atmosfäriska aerosoler, dvs luftburna partiklar i utomhusmiljöer. Partiklarna är viktiga för jordens strålningsbalans och därmed klimatet. Partiklarna har även allvarliga hälsoeffekter. Han är fysiker, inte kemist, undervisar i bla atmosfärsfysik/kemi.
Swietlicki, Erik
professor, Kärnfysik (LTH),
Tel: 046-2229680, Mobil arbete: 0709-924512, Fax: 046-2224431
Erik.Swietlicki@nuclear.lu.se

Rening av marken
3. Gunnar Thelin, Gunnar är expert på markkemi, hur man renar marker miljövänligt
Thelin, Gunnar
Forskarassistent, Institutionen för kemiteknik,
Tel: 046-2223336, Fax: 046-149156
Gunnar.Thelin@chemeng.lth.se
Egen hemsida

Hur minska utsläppen
4. Lars J Nilsson, expert på strategier för minskade utsläpp, är en av LTH:s verkliga gurus inom miljö och klimatfrågor
Nilsson, Lars J
professor, ämnesföreträdare, Miljö- och energisystem,
Tel: 046-2224683, Fax: 046-2228644
Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se

Bionergifrågor
5. Pål Börjesson, expert på miljö och energisystem; specialomåde är bioenergifrågor
Börjesson, Pål
universitetslektor, Miljö- och energisystem,
Tel: 046-2228642
Pal.Borjesson@miljo.lth.se

Kina och Kyotoprotokollet
6. Joakim Nordqvist, expert på klimatpolitik. Ägnar sig särskilt åt Kyotoprotokollet. U-lands- och tekniksamarbete, i synnerhet i Kina är också hans områden.
Nordqvist, Joakim
doktor, Miljö- och energisystem, Hs 3
Tel: 046-2223848, Mobil (privat): 070 970 2647Fax: 046-2228644
Joakim.Nordqvist@miljo.lth.se

Att lagra koldioxid
7. Mohsen Assadi, Energivetenskap, expert på teknik för koldioxidlagring
Assadi, Mohsen
Professor, Kraftverksteknik,
Tel: 046-2224862, Fax: 046-222 4717
Mohsen.Assadi@vok.lth.se

Nya energier
8. Patric Jannash, expert på bränsleceller
Jannasch, Patric
Universitetslektor, Polymer- och Materialkemi, Tel: 046-2229860, Fax: 046-2224115
Patric.Jannasch@polymat.lth.se
Egen hemsida

Etanolfrågor
9. Guido Zacchi, expert på utveckling av processer för produktion av etanol från biomassa
Zacchi, Guido, professor, Institutionen för kemiteknik,
Tel: 046-2228297, 2) 0705 278297, Fax: 046-2224526
Guido.Zacchi@chemeng.lth.se

Hybridbilar
10. Mats Alaküla, expert på hybridbilar
Alaküla, Mats
professor, Institutionen för industriell elektroteknik och automation,
Tel: 046-2229284, Mobil arbete: 0705-589284, Fax: 046-142114
Mats.Alakula@iea.lth.se
Gun Lauritzson
046 222 07 69, 0730 700933
Gun.Lauritzson@kansli.lth.se