Örebro Läns Landsting

Presslunch efter Landstingsstyrelsen 22 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 13:21 CEST

Landstingsstyrelsen sammanträder onsdag 22 oktober och kommer då att behandla bl a följande ärenden:

Förslag till skattesats för år 2004.
Nytt reglemente för läkemedelskommittén.
Gemensam nämnd för varuförsörjning.
Samarbetsavtal för Central Sweden Bryssel.

Information om arbetet med reduktionskrav på verksamheterna
Landstingsstyrelsen kommer också att som informationsärende ha verksamhetsplan med budget, inklusive investeringsbudget 2004 samt förslag med anledning av fullmäktiges reduktionskrav på verksamheterna.

Pressrepresentanter inbjuds till presslunch med landstingsstyrelsens ordförande Sören Gunnarsson (s) och landstingsdirektör Bo Anderson direkt efter mötet.

Tid: Onsdag 22 oktober kl 12.00
Plats: Landstingets kansli, Eklundavägen 1, Örebro, gästmatsalen, kv.