Skogsindustrierna

Presslunch: Läget i skogsindustrin inför uppstarten av avtalsrörelsen 2010

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:00 CEST


Finanskrisen, den följande lågkonjunkturen och den kraftiga globala konkurrensen har gjort att svensk skogsindustri är mer utsatt än på länge. Avtalsrörelsen 2010 närmar sig och påverkar svensk skogsindustris konkurrenskraft.Skogindustrierna ger sin syn på viktiga punkter inför kommande avtalsrörelse. Bland annat på hur branschen ska möta den globala konjunkturnedgången samt vikten av mer flexibla avtal som tillåter mer lokal lönebildning. Ett pilotfall för början till lokal lönebildning presenteras.Medverkande:


Leif Brodén, ordförande i Skogsindustrierna samt koncernchef och VD för Södra


Marie S. Arwidson, VD för Skogsindustrierna


Per Hidesten, förhandlingsdirektör på SkogsindustriernaPresslunch i Näringslivets Hus, den 20 april klockan 12.30-13.30.Adress: Skogsindustrierna, Storgatan 19, 102 04 StockholmOSA senast 17 april till Karin Eriksson via 070-254 48 49 eller karin.eriksson@skogsindustrierna.org. Meddela även ev. matallergi.Pressträffen sker i samband med Skogsnäringsveckan
För ytterligare information:


Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49
Skogsnäringsveckan 2009, 18-23 april, Norra Latin


Skogsnäringsveckan är den viktigaste arenan där den svenska skogsindustrin träffas och bransch, politiker, fackföreningar och andra intressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör hela den svenska skogs- och tränäringen. I år är Skogsnäringsveckan viktigare än någonsin och fokus ligger på frågor som visar hur viktig den svenska skogsnäringen är i klimatdebatten och för ett hållbart samhälle. Mer information om Skogsnäringsveckan finns på www.skogsindustrierna.org.