Konjunkturinstitutet

Pressm: Konjunkturbarometern och Hushållens inköpsplaner. Oktober 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 10:26 CEST

Konjunkturbarometern kvartal. Oktober 2004
Industrikonjunkturen har fortsatt att förbättras under tredje kvartalet i år. Konfidensindikatorn har stigit ytterligare ett par enheter och ligger nu på sin högsta nivå på fyra år. Orderingången har ökat och liksom tidigare under året har tillväxten varit starkast på exportmarknaden. Läs mer på vår hemsida www.konj.se

Hushållens inköpsplaner. Oktober 2004
Hushållens förväntningar om den ekonomiska utvecklingen är stabila. Förtroendeindikatorn (CCI) föll marginellt till 10,7. Inflationsförvänt­ningarna på 12 månaders sikt har också stabiliserats under det senaste halvåret och var i oktober 1,8 procent. Läs mer på vår hemsida www.konj.se