Konjunkturinstitutet

Pressm: Konjunkturbarometern och Hushållens inköpsplaner oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:39 CEST

Konjunkturbarometern Kvartal. Oktober 2005
Industrikonjunkturen har förbättrats tredje kvartalet i år. Konfidensindikatorn har stigit och ligger nu klart över genomsnittet. Orderingången har ökat på bred front och framför allt på exportmarknaden har tillväxten varit stark. Byggkonjunkturen är fortsatt stark. Utvecklingen inom handeln och tjänstenäringarna har varit god tredje kvartalet och branscherna är optimistiska inför fjärde kvartalet.

Hushållens inköpsplaner. Oktober 2005
Förtroendeindikatorn (CCI) föll något till 12,2 i oktober jämfört med 13,2 i september. Medelvärdet för CCI den senaste tremånadersperioden är dock 13,2 vilket kan jämföras med 7,3 för de närmast föregående tre månaderna. Förväntningarna på inflationen på 12 månaders sikt är 1,6 procent i oktober, dvs. ingen förändring jämfört med i september.


Läs mer på vår webbplats: www.konj.se