Heba Fastighets AB

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:35 CET

Styrelsen i HEBA Fastighets AB (publ) meddelar att man i anledning av vinsten vid försäljningen av fastigheterna i Hässelby tidigare i år har för avsikt föreslå årsstämman 2007 att besluta om en extra utdelning (utöver ordinarie utdelning) om 68,8 Mkr, motsvarande
5kr / aktie.

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning kommer att lämnas i anslutning till bokslutskommunikén i februari 2007.Stockholm den 9 november 2006
HEBA Fastighets AB (publ)

Nils Hedberg
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nils Hedberg, tel: 08-442 44 40.