Götene kommun

PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:41 CET

- Äldre människor skall kunna bo självständigt och tryggt och ha en aktiv och meningsfull
tillvaro i Götene kommun. Detta ska gälla om man behöver stöd och hjälp i hemmet eller
om man vill flytta till ett äldreboende. Det är denna vision som driver oss att skapa det nya
äldrecentret, säger projektledare Grethe Bertilsson

- Det är en stor ära att äldreminister Maria Larsson vill delta vid det första spadtaget för
Götene kommuns genom tiderna största satsning för att göra denna vision möjlig, säger
kommunstyrelsens ordförande Bo Bergsten


Götene kommun har i äldreomsorgsplanen för 2003-2007 tagit inriktningsbeslut, som har
legat till grund för planeringen av boendet:
• Bra boendemiljö ska finnas i Götene, Lundsbrunn, Källby och Hällekis
• Goda förutsättningar ska finnas för att förändra arbetssätt och metoder

För att kunna genomföra en stor om- och nybyggnad av äldreboendet beslöt kommunen att
bilda en kooperativ hyresrättsförening, Götene Äldrehem, tillsammans med kommunens
bostadsbolag, Götenebostäder, och Riksbyggen. Götene Äldrehem äger och förvaltar
fastigheterna. Som en hörnsten i det nya äldreboendet skapas Helenagårdens äldrecenter.

Helenagårdens äldrecenter kommer att bestå av:
• 40 äldreboendeplatser. Det kommer att vara fyra små enheter med hemlik miljö.
Maten kommer att lagas på varje enhet eftersom det är en så viktig del av äldres
välbefinnande.
• Avlastning/växelvård kommer att finnas på varje enhet.
• Gemensamma utrymmen för social samvaro och aktiviteter kommer att finnas.
• Olika former at stöd till anhöriga kommer att samordnas här och pensionärs- och
frivilligorganisationer välkomnas och får egna lokaler.
• Utrymmen och andra möjligheter till arbetsplatsförlagd kompetensutveckling ingår.
• 12 platser för korttidsvård och rehabilitering. En utveckling planeras för att förbättra
vården i livets slut. Rehabiliteringen är redan nu ett samverkansprojekt med
primärvården och nya lokaler kommer att ge bra förutsättningar.
• Demensvården samlas i en ny byggnad, som innehåller boende och dagvård. Det blir
små enheter med samma inriktning i som äldreboendet.

Särskild omsorg har lagts vid planeringen av utemiljön. Den ska kunna användas i
rehabiliterade syfte och öka möjligheterna till utevistelse genom att vara så attraktiv som
möjligt. Den ska anpassas till de olika verksamheterna som bedrivs.

Idag tas första spadtaget för Helenagårdens äldrecenter. Projektet är kostnadsberäknat till 120
miljoner kronor och skall stå klart hösten 2008.