Firefly AB

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 09:52 CET

Brandsäkerhetsföretaget Firefly har under de senaste åren tillsammans med SL genomfört provningar av säkerhetssystem som skall möjliggöra tidig upptäckt av brandtillbud i tunnelbanans tunnelsystem. Systemen bygger på teknik som Firefly har patent på. Resultaten från provningarna har varit goda enligt båda parters analys. Baserat på provresultaten beslutade SLs styrelse den 17 november 2003 uppdra åt SLs verkställande direktör att genomföra upphandlingen i enlighet med en femårig tidplan. SL kommer snarast möjligt att genomföra en LOU-upphandling. SL kommer att välja den leverantör som med hänsyn till teknik, tillförlitlighet, funktionalitet och pris efter utvärdering befinns vara totalekonomiskt bäst.

Stockholm den 19 november 2003
FIREFLY AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070 591 96 76


Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.