Dela Kakan

Amfi - ny scen för samtal och dramatik i Stockholm, Malmö och Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2020 08:48 CET

Amfi vill utveckla och utmana svensk samtidsdramatik och ge utrymme för litterära röster att skriva för scen. Hur ser den nya dramatiken ut idag? Amfis utgångspunkt är att undersöka och synliggöra det dramatiska inslaget i ny litteratur. Genom att utforska nya formspråk på scen och bjuda in till samtal vill Amfi diskutera nya pjästexter utifrån deras litterära värde och dramatiska potential.

Vi presenterar under våren 2020 tre författare som intresserar sig för litteraturen som intervention och som utmanar konventionella former i sitt skrivande. Vid premiären den 23 februari presenteras Lone Aburas stridsskrift Det är ett jag som talar (Räkenskapens timme) och under mars och april spelas nyskrivna pjäser av Balsam Karam och Felicia Mulinari. Pjäserna regisseras av Saga Gärde, och efter föreställningen följer fördjupande samtal mellan dramatikern och inbjudna gäster. I satsningen ingår även dramatikerna Athena Farrokhzad, Dimen Abdulla och Christina Ouzounidis som presenteras till hösten. Serien produceras av produktionsplattformen Dela Kakan och är initierat av regissören Saga Gärde.

AMFI #1 LONE ABURAS

I första delen i Amfis serie med ny dramatik iscensätts den danska författaren Lone Aburas omtalade bok Det er et jeg der taler (regnskabets time) som serien lånat sitt namn ifrån. Aburas text pekar ut en ny riktning för traditionen av engagerad litteratur - indignerad men inte änglalik med exakta formuleringar som ger utrymme åt både skriande konkreta orättvisor och ambivalensen hos den som på tryggt avstånd pekar ut dem: “Så kom inte här och prata om rabiata referenser och litterärt självmord. Jag försöker egentligen bara väcka något till liv, nu när det provinsiella lugnet till slut också har lämnat mig.”. Efter föreställningen följer ett fördjupande textsamtal med Lone Aburas.

AMFI #2 FELICIA MULINARI

I andra delen i Amfis serie med ny dramatik iscensätts Felicia Mulinari Svaghetens parti. Texten är en lyrisk skildring av smärta och sjukdom där Felicia Mulinari undersöker politiska och existentiella villkor för svaghet och omsorg. Texten både skildrar ett sjukdomstillstånd och skriver fram ett kollektiv av sjuka, en svaghetens organisering utifrån en telefonkö.Texten vänder på vem som blir subjekt och objekt i en ömsint akt, vad innebär det när kroppen är en brist, vilka är alla de kropparna som bär upp en kropp? Omsorg som en smärtsam paradox, skuld är en revolutionär smitta. Efter föreställningen följer ett fördjupande textsamtal med Felicia Mulinari.

AMFI #3 BALSAM KARAM

I tredje delen i Amfis serie med ny dramatik iscensätts Balsam Karams Förlustens rumtid. Karam vill undersöka vad som är möjligt att säga om intersektionerna mellan förlust, trauma och rasism i ett rum där det till synes är tryggt att säga vad som helst – terapirummet. Genom att upprätta en terapisession i realtid följer vi en mors oförställda resonemang kring förlustens roll i hennes liv där paralleller dras mellan nutid och dåtid, mellan vad som kunde ha varit och katastrofen som ägde rum, mellan rasistisk litteratur och oförmågan att få i sig mat om morgonen. Efter föreställningen följer ett fördjupande textsamtal med Balsam Karam.

Saga Gärde, regissör varsuppsättning av Athena Farrokhzads pjäs Krigerska Backa teater just nu spelas och som hyllats i pressen säger om satsningen: “Amfi ska verka för att författare och poeter får möjlighet att utveckla svensk dramatik utifrån sin egen praktik och estetik. Att ställa scenen till förfogande hos vår tids starkaste litterära röster. Serien är också en naturlig fortsättning på det samarbete jag har med Athena Farrokhzad och Felicia Mulinari där vi skapat föreställningar utifrån kompositionella principer med texten i centrum. Som senast i Labyrint på Malmö Stadsteater och i Krigerska på Backa Teater.”


PREMIÄR AMFI #1 OCH RELEASE PÅ VÅRENS PROGRAM

Söndag 23 februari Studio Biblom-Hjelte, Stockholm 16.00 (begränsat antal platser)

Torsdag 27 februari Folkteatern Göteborg 18.30

Lördag 29 februari Malmö Konsthall 15.00

Söndag 1 mars Malmö Konsthall 15.00


Det är ett jag som talar (Räkenskapens timme) av Lone Aburas

Regi: Saga Gärde

På scen: Shang Imam

I samtal: Lone Aburas

Amfi produceras av Dela Kakan i samarbete med Folkteatern i Göteborg, Malmö Konsthall, IAC Malmö och Studio Biblom-Hjelte i Stockholm. Dela Kakan är en produktionsplattform under konstnärlig ledning av Saga Gärde som arbetar med dokumentära processer, ljudverk och scenkonst och är verksamma i Malmö och Stockholm. Projektet möjliggörs genom stöd av Konstnärsnämnden, Författarförbundet och Kulturrådet. Biljetter: Bokas via respektive arrangör förutom den 23/2 på Studio Biblom Hjelte där anmälan görs via Monika@delakakan.se

Presskontakt:

Monika Wade +46736732729, monika@delakakan.se

Kristian Jon Anshelm +46703603928, kristian@delakakan.se

Saga Gärde, regissör +46707122440 saga@delakkan.se

Presentation av regissör och medverkande dramatiker

LONE ABURAS (f. 1979)

Aburas debuterade i Danmark medFøtexsøen (2009). Hennes text Det er et jeg der taler (Regnskabets time) är omnämnd som ett vredestal, en politisk monolog drabbade Danmark 2017 och är översätt till svenska, av Johanne Lykke Holm (Anti förlag, 2017). Boken pekar ut en ny riktning för traditionen av engagerad litteratur - indignerad men inte änglalik med exakta formuleringar som ger utrymme åt både skriande konkreta orättvisor och ambivalensen hos den som på tryggt avstånd pekar ut dem och belönades Montanas Litteraturpris. Under våren 2019 utkom även hennes andra roman Politisk roman på på samma förlag.

FELICIA MULINARI (f. 1990)

Felicia är poet, dramatiker, kritiker och aktivist. Hon började publicera sin poesi på bloggen Texter om oss och under 2018 debuterade hon som dramatiker med pjäsen Labyrint i Saga Gärde regi på Malmö Stadsteater. I lyriska dialoger mellan en flicka och hennes mormor sätts sätts ett barns frågor om livets slut, tillhörighet och längtan i centrum. Hennes första diktsamling Det som inte kan utplånas utkom under februari 2019 på Albert Bonniers förlag och är en diktsvit sprungen ur en kollektiv erfarenhet av rasism och våld. En stridsskrift där ilskan blandas med sorg, stoltheten med skam, där mödrarnas exil och ömhet omvandlas till barnens gemenskap och kamp.

BALSAM KARAM (f. 1983)

Balsam arbetar som bibliotekarie på Rinkeby bibliotek och debuterade med romanen Händelsehorisonten (Norstedt förlag, 2018) som skildrar Milde, en ung kvinna från Utkanterna, en plats bakom bergen där mödrar och döttrar lever utanför samhället. Händelsehorisonten är en djupt existentiell liksom politisk roman om centrum, förtryck solidaritet, trauma och förlust vilka är teman hon återkommer till i sin pjäs Förlustens tidrum.

ATHENA FARROKHZAD (f. 1983)

Athena är poet, dramatiker, översättare, litteraturkritiker och lärare vid Biskops-Arnös författarskola. Hon debuterade som dramatiker på Ung scen öst 2013 med pjäsen Päron. Samma år gav Athena ut diktsamlingen Vitsvit som sedan dess översatts till ett tiotal språk och spridits över världen. Athena har också skrivit pjäserna Torget för Unga Klara, Moral enligt Medea för Oslo Nationaltheatret och Krigerska för Backa teater. Hennes senaste bok är diktsamlingen I rörelse, en samling fristående dikter som rör sig mellan fascismens frammarsch, rytmens räddning och vardagen i förorten. Dikterna är skrivna till och genom de gemenskaper som format hennes liv och dikt. I rörelser mellan individ och kollektiv, mellan tradition och förnyelse, mellan samtidens gravallvar och absurditet föreslår hon en poesi som vill användas utan att göra avkall på komplexitet, som adresserar sorgen över de politiska ordningarna, samtidigt som den ser historiens utkomst som möjlig att ingripa i.

DIMEN ABDULLA (f. 1984)

Dimen har studerat dramatik vid Stockholms dramatiska högskolas utbildning och debuterade som dramatiker med monologen På alla fyra som uppfördes av Stockholms stadsteater 2014. Hon har även skrivit pjäsen Revolution som uppfördes av Ung scen/öst 2015, samma år som Dimen utsågs till Radioteaterns husdramatiker. Under hösten 2018 spelades hennes pjäs K, en hyllning till Leila K och till alla kvinnor som var före sin tid.

CHRISTINA OUZOUNIDIS (f. 1969)

Christina är en av vårt lands ledande dramatiker, med pjäser som upprört och hänfört såväl publik som kritik. I hennes dramatik finns en bestämd drivkraft mot den avgrund och svindel som döljer sig i själva språket. Hon använder gärna den antika myten som fond: Orestiens Klytaimnestra, Agamemnon och Ifigenia är gestalter med hela traditionens tyngd, men som här kommer att ingå i ett spel med nya regler. Myter tycks leva sitt eget liv inuti sina antika värdkroppar. Repliker motsäger sig, väver in sig i varandra och prövar endera sidan om en klyfta mellan makt och maktlöshet, rätt och fel, »natur« och »onatur«.Ett krig iscensätts i själva språket. Ett drama gestaltas om de grymma maktlekar språket leker med människan, om det vapen språket är i människors munnar och medvetanden. Samlingsvolymen Lögner innehåller Ordet ~ kött [2007], Lagarna [2007], Heterofil [2008], Naturen, vanorna, tiden, moralen [2009], Vit, rik, fri [2010], Tid för ekot [2011] samt Town Bloody Hall ~ andra akten [2012].

SAGA GÄRDE - regissör 

är regissör och arbetar med scenkonst och film genom dokumentära processer. Hon väver samman dokumentärt material, ljud och musik med nyskrivna texter och skapar föreställningar med principer hämtade från musikalisk komposition. I samarbete med ljuddesignern David Gülich har hon gjort radiodrama för Sveriges Radio av Athena Farrokhzads debut Vitsvit och monologen Brev till en krigerska, 2016. Under sin master på Teaterhögskolan i Malmö har hon undersökt begrepp som extended writing och composed theatre. Hon utvecklade sitt sätt att arbeta med lyrisk text på scen under arbetet med Labyrint av Felicia Mulinari på Unga Malmö Stadsteater som senare vann pris på Scenkonstgalan 2019. Hennes uppsättning av Athena Farrokhzads Krigerska på Backa teater i januari 2020 har hyllats i pressen som bl a ett utmärkt stycke politisk teater. Saga har tagit initiativet till Amfi i syfte att stärka utvecklingen av ny svensk dramatik.

Dela Kakan är en produktionsplattform under konstnärlig ledning av Saga Gärde som arbetar med dokumentära processer och scenkonst och är verksamma i Malmö och Stockholm.