Göteborgs universitet

PRESSMEDDELANDE 2006-04-07

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 11:53 CEST

Med anledning av att överklagandetiden för domen mot oss, avkunnad vid Tingsrätten i Göteborg, pga destruktionen av de sekretesskyddade forskningsjournalerna i den s k Göteborgundersökningen, idag löper ut, vill vi lämna följande information.Tingsrätten i Göteborg menar i sin dom att avgivna sekretesslöften i medicinsk forskning saknar betydelse. Detta besked är upprörande och riskerar att få allvarliga konsekvenser för framtida svensk medicinsk forskning.Vi kommer dock inte att överklaga de avkunnade tingsrättsdomarna, eftersom det är uppenbart att tingsrätten i sin bedömning har tagit ledning av de tidigare avkunnade domarna mot rektor Gunnar Svedberg och professor Christopher Gillberg.Hela det rättsliga efterspelet i tingsrätt och hovrätt av detta ärende har sin uppkomst i två fullständigt felaktiga domar i kammarrätten riktade mot Göteborgs universitet. Den förvaltningsrättsliga handläggningen av detta ärende måste beskrivas som en skandal och har kommit att få allvarliga konsekvenser. Eftersom vi nu av tingsrätten har bedömts vara parter i kammarrättsmålet, har vi idag ingivit en resningsansökan till Regeringsrätten avseende de domar som avkunnades vid Kammarrätten i Göteborg den 6 februari 2003.Carina Gillberg Kerstin Lamberg Peder Rasmussen

Docent, överläkare Controller Docent, överläkare
Kerstin Lamberg, controller
Dept of Child and Adolescent Psychiatry
Göteborg University
Kungsgatan 12, SE-411 19 GÖTEBORG
SWEDEN
telephone +46 (0)31-17 21 61
telefax +46 (0)31-17 21 69
kerstin.lamberg@pediat.gu.se