Junilistan

Pressmeddelande, 2006-11-15: Junilistan välkomnar tjänstedirektivet

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:56 CET

I dag har EU-parlamentet fattat ett slutgiltigt beslut om tjänstedirektivet. Resultatet av omröstningen är en seger för det synsätt Junilistan företräder. Konkurrensen inom tjänstesektorn kommer att skärpas, samtidigt som medlemsstaternas nationella självständighet respekteras, i och med att den kontroversiella ursprungslandsprincipen tillbakavisas.

- Svensk lagstiftning kommer även framöver gälla på svensk arbetsmarknad för tillhandahållare av tjänster. Detta har varit en kärnfråga för Junilistan. Vi har inte varit beredda att tumma på det nationella självbestämmandet, kommenterar Junilistans partiledare Nils Lundgren.

Byråkrati, nationell protektionism och rester av skråväsende förbjuds i medlemsländerna. Denna typ av restriktioner blockerar konkurrens, utveckling och tillväxt inom tjänstesektorn. Lika villkor ska gälla för samtliga tillhandahållare av tjänster, oavsett tjänsteföretagets ursprungsland.

- Det är positivt att de nationella tjänstemonopolen inte kommer att påverkas och att nationell lagstiftning om arbetsrätt, regler om social trygghet, kollektivavtal och fackliga rättigheter inte berörs, avslutar Hélène Goudin.

Tjänstedirektivet kommer enligt planerna att införas år 2007 och gälla fullt ut år 2010.


För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Hélène Goudin 0703-91 75 26
Eva Nisser 0707-929 111