Rikspolisstyrelsen

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 10:13 CEST

Hej,

här kommer information till media från åklagare Anette Ölmbro.

Rättsmedicinsk undersökning av den man som i söndags hittades död i
Kouka ägde rum under onsdagen.Enligt preliminära uppgifter från
rättsläkare företedde kroppen inga yttre skador som kan ha orsakat
hans död. Analys av tagna prover kommer nu att ske varefter ett
rättsmedicinskt protokoll/-yttrande kommer att författas och avges
till åklagaren. När i tiden analysen respektive protokollet/yttrandet är
klart kan i dagsläget inte anges. Åklagaren kommer ej att fatta några
beslut i ärendet innan hon tagit del av nämnda protokoll/yttrande.

Media kommer att underrättas när beslut i ärendet föreligger. Åklagaren
Anette Ölmbro kommer inte innan yttrandet föreligger och hon har tagit
del av detta ha några ytterligare upplysningar eller kommentarer att
lämna i ärendet.* * * * * * * * * * *
Vänliga hälsningar

Anna-Lena Jonsson
Informatör
Polismyndigheten i Norrbotten
Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 0920 - 29 52 48
Mobil: 070 - 25 25 673
E-post: anna-lena-m.jonsson@polisen.se