Hoppets Stjärna

Ett andra läkarteam åker ut till Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:35 CET

I morgon tisdag åker ett nytt läkarteam iväg till det katastrofdrabbade Haiti. Teamet som består av två läkare, tre sjuksköterskor och en person som ansvarar för logistiken och det praktiska avlöser ett mycket trött gäng som fått arbeta hårt. Behoven är gigantiska och det svenska läkarteam som varit på plats på Haiti sedan 19 januari har haft tjänstgöring 14 till 17 timmar per dygn, väl medvetna om att om inte de gör jobbet kommer människor att dö.

Läkarteamet har haft ett stort ansvarsområde och kommit att bli mycket respekterade. De har ansvarat för två operationssalar och en vårdavdelning med fem överfyllda rum. Den första veckans team har bestått av av Olle Eriksson, teamledare, Jan Wandeby, säkerhet och logistik, Magnus Andersson, säkerhet och logistik, Anna Jakobsson, sjuksköterska, Anders Johansson, anestesiläkare, Birgitta Fjell, operationssjukköterska, Pernilla Kleven, barnsjuksköterska, Stefan Redeen, traumakirurg, Deborah Juhannusvuori, ambulansförare och Annika Grönberg, läkare.

Ett av barnen som fått hjälp är Renen, 5 år. Hon kom till sjukhuset den 16 januari efter att ha blivit framgrävd ur rasmassorna. Hennes ena ben var av på flera ställen och hon led av båda smärta och fruktan. Den 17 januari opererades benet, men komplikationer med infektion tillstötte och framtvingade amputation av benet under knät. Läkarteamet berättar att: ”Mellan dropp och smärtstillande grät vi tillsammans med Renens mamma.” På Haiti är det en oerhörd tragedi att förlora en arm eller ett ben och för en flicka försvårar det att bli gift och dessutom är det svårt att hitta proteser och hjälpmedel.

Det andra läkarteamet som nu avlöser är väl meriterat med många års samlad erfarenhet av katastrofarbete. Det består Knut de Presno från Moss i Norge, teamledare och sjuksköterska. Knut har jobbat som landansvarig för Livets Ord i Indien och varit med vid katastrofer både i Indonesien och Pakistan. Simon Gepertz, Örebro,  infektions- och barnläkare, med specialitet tropikmedicin. Simon har tidigare varit med vid katastrofer i Indonesien och Pakistan. Lennart Sjöholm, Göteborg, läkare och kirurg. Lennart har tidigare arbetat bl a i Etiopien, Tanzania och Israel samt i Thailand i samband med Tsunamin. Camilla Andersson, Uppsala, intensivsjuksköterska som jobbar på Akademiska sjukhuset, centralintensiven. Hon har tidigare varit med vid katastrofer i Indonesien och Pakistan. Maria Brink, Uppsala, narkossköterska som även hon arbetar på Akademiska sjukhuset. Jonas Högbladh,Uppsala, logistik. Jonas jobbar som sjukgymnast.

Fotnot: Hoppets Stjärnas medicinska insats på Haiti är ett samarbete med bland annat Livets Ords läkarteam från Uppsala. Tillsammans ansvarar vi för att få fram sjukvårdsmaterial och de mediciner som behövs, vilket främst innefattar bedövningsmedel, sprutor, antibiotika och smärtstillande läkemedel.

OBS! Bilder från det första teamets arbete som får användas i tryck medföljer pressmeddelandet och kan hämtas i Hoppets Stjärnas Pressrum på Newsdesk.

För mer information kontakta Lennart Eriksson
Verksamhetsledare, Hoppets Stjärna, Telefon: 0662-461 00, Mobil: 0706-359562

Hoppets Stjärna är en hjälporganisation som ger stöd till 30 000 barn i hela världen. På Haiti ges understöd till 10 skolor och 3 barnhem med tillsammans 6 000 barn. http://www.hoppetsstjarna.se/

Här hittar du Hoppets Stjärnas pressroom och alla Pressmeddelanden:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hoppets-stjarna