Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Pressmeddelande 26.10: Budget i strid med långtidsplan och vallöften

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 07:42 CEST

Pressmeddelande 26.10

Järnvägsbudget i strid med långtidsplan och vallöften

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjande höll nyligen styrelsemöte i Malung. Där enades man om att det behövs järnvägsinvesteringar i storleksordning 31 miljarder kronor, motsvarandeen procent av BNP, för att klara framtida transporter.

Slutsatsen kan inte bli annan än att regeringens budgetförslag strider mot den långtidsplan för infrastrukturinvesteringar som riksdagen antog 31 mars i år, vad regeringspartierna gick till val på och de svar man lämnade på Järnvägsfrämjandets enkät före valet. De innebar att 57 procent av investeringarna skulle gå till järnväg och 43 procent till väg. Faktum är att järnvägsinvesteringarna minskar med två tredjedelar under budgetperioden.

Sverige har en tradition av gediget utredningsarbete för att göra få välövervägda beslut. Om riksdagen beslutar enligt budgetförslaget måste det tolkas som ett förakt för det arbete och de kostnader som lagts ner av dåvarande Banverket, i forskningsrapporter och i remisskrivande inför den nationella transportplanen för infrastruktur 2010-2021.

Järnvägsfrämjandet vill se ett mer ansvarsfulla agerande från riksdagen med tanke på banförslitning, kapacitetsbrister och ökad efterfrågan på gods- och persontrafik med järnväg. Den snart sinande oljan kommer att göra vägtransporter dyra. Alternativbränslena räcker inte att ersätta den. Kommunerna önskar dubblad kollektivtrafik. Den parlamentariska klimatberedningen pekade på behovet av en kraftig järnvägsutbyggnad för att minska koldioxidutsläppen. Per Unckel har i sin utredning om vinterns tågkaos just pekat på bristande kapacitet som en bidragande orsak till problemen.

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet anser att regeringen med sitt budgetförslag försenar övergången till ett hållbart transportsystem på ett katastrofalt sätt.

för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Hans Sternlycke, ordförande

Fässbergsgatan 8, 431 69 Mölndal, 031-7729515