Göinge Näringsliv

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 11:07 CEST

Sibbhult 2009-04-21

Göinge Näringsliv öppnar Sveriges största varuhus i Östra Göinge. Med över sammanlagt 250 företag och butiker utspridda över ett område på 400 kvadratkilometer så öppnas nu portalen Göinge Varuhus.

I ett led att utveckla det lokala näringslivet så har Göinge Näringsliv under en tid arbetat fram en gemensam försäljningsplattform för näringslivet i Östra Göinge. Genom att gå in på Göinge Varuhus hemsida www.goingevaruhus.se som öppnas fredagen den 24 april kl. 10.00 så får konsumenterna tillgång till sammanlagt 250 företags tjänster, produkter och erbjudanden. Detta är också ett sätt att nå nya kunder utanför regionen.

För ytterligare information kontakta:

Nils-Henrik Johnson

Göinge Näringsliv tel. 044- 780 10 13

Göinge Näringsliv är en ekonomisk förening som bildades år 2000.
Föreningen har ca200 medlemmar, företrädesvis företag i Östra Göinge kommun. Varje medlem är delägare i föreningen. En av medlemmarna är Östra Göinge Kommun. Göinge Näringsliv har som uppgift att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av det befintliga näringslivet i Göinge samt hjälpa till vid expansion och nyetablering.