Rikspolisstyrelsen

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:54 CEST

Här kommer ett pressmeddelande från polisen beträffande de två ungdomar som avled i Gällivare under den gångna helgen.
Protokolletfastställer ingen definitiv dödsorsak men följande kan nämnas vad gäller båda kropparna: 1. att ingen av dem företett några yttre skador av betydelse för döden, 2. att dödsorsaken ännu inte är fastställd, 3. att döden inte orsakats av någon annan person, 4. att rättskemisk och mikroskopisk undersökning pågår.
Rättsläkaren bedömer att den rättskemiska analysen kommer att vara klar under vecka 20. Föräldrarna till de avlidna är informerade om det preliminära beskedet. Polisen har inga ytterligare kommentarer att lämna just nu mer än att utredningen fortsätter.