Försvarsdepartementet

PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:34 CESTMilitärhelikopterutredningen överlämnade idag sitt delbetänkande till försvarsminister Sten Tolgfors. Utredningen föreslår att helikopter 4, det vill säga Boeing Vertol med tandemrotor, ska avvecklas.

Utredningen, "Försvarsmaktens helikopter 4 - vidmakthållande eller avveckling?" (SOU 2009:67) har haft som första uppgift att pröva om helikopter 4 ska behållas ytterligare en tid eller fortsätta avvecklas.

- Det krävs flera och omfattande åtgärder inom helikopterflottiljens totala verksamhet för att göra en fortsatt drift av helikopter 4 möjlig. Helikopter 4 saknar i dagsläget både utrustning för att kunna verka i internationella insatser och tillräcklig, grundläggande säkerhetsutrustning. Det tar mellan tre och sex år att bygga upp systemet igen. Kostnaden kan bli så stor som 780 miljoner kronor och det skulle påverka anskaffningen och utvecklingen av andra helikoptersystem. Mot den bakgrunden bedömer jag att det saknas tillräckliga skäl för att behålla helikopter 4, säger den särskilde utredaren Jan-Olof Lind.

Bakgrund
Försvarsmakten omsätter för närvarande sin helikopterpark i syfte att skapa en park med färre helikoptertyper. Införandet av helikoptersystemen har dock drabbats av förseningar på grund av leveransproblem. Ett sätt att hantera den uppkomna situationen skulle vara att behålla helikopter 4 systemet ytterligare en tid. Denna fråga har nu prövats av utredningen.

För ytterligare information om utredningens delbetänkande kontakta
Jan-Olof Lind, särskild utredare: 08-55 50 33 50
Thomas Wallander, sekreterare: 08-405 49 99Kontakt:
Thomas Wallander
Telefon 08-405 49 99
Mobil 070-757 25 18
Telefax 08-543 560 46
E-post thomas.wallander@defence.ministry.se