SWEDEN 瑞典 EXPO 2010

Sveriges deltagande på Expo 2010 presenteras

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 09:00 CET

Sveriges deltagande på Expo 2010 presenteras

– Sverige visar smarta vardagslösningar för "Better City, Better Life"

I dag presenterade Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai innehållet i den svenska paviljongen. Där ska ca 16 000 dagliga besökare mellan 1 maj och 31 oktober få lära känna ett av världens mest innovativa länder. 

– Vårt tema Spirit of Innovation handlar om hur Sverige blivit det lilla landet med de stora företagen och de välkända varumärkena; hur svenskarna har lyckats med ekvationen ekonomisk tillväxt, social välfärd och omsorg om miljön, säger Carin Lembre, Springtime.

Expo 2010 beräknas bli den största världsutställningen hittills, med mer än 200 deltagande länder och organisationer och 70 miljoner besökare – de allra flesta från Kina. Sverige är ett av cirka 40 länder som bygger en egen paviljong. Deltagandet finansieras till lika delar av regeringen och näringslivet i syfte att skapa affärer mellan Sverige och Kina.

Den svenska paviljongen är utformad av Sweco Arkitekter. Springtime, Futurniture och Tengboms har skapat utställningen i paviljongen. Utställningen sträcker sig över 1500 m2 i fem rum i två plan. Varje rum har ett tema som berättar om svensk innovationskraft. Huvudmålgrupperna är beslutsfattare, unga storstadsbor och familjer.

– Sveriges program innehåller många dimensioner och vid sidan av näringsliv, vetenskap och samhälle satsas också på kultur. Genom Street by Sweden skapas ett konstnärligt, kreativt och interaktivt kulturprogram i närkontakt med paviljongens besökare. Vi märker redan att intresset för Street kommer att bli stort, säger Anna Rygård, programchef.

Hela Expo 2010 går under temat ''Better City, Better Life'' och handlar om hur man skapar hållbart liv i växande städer. Mer än hälften av världens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter.

– Världens städer står inför komplexa sociala, ekonomiska, miljömässiga och arkitektoniska utmaningar. Vår förmåga att skapa innovationer är avgörande för framtiden. Vi ska visa på svenskt systemtänkande och resurseffektiva lösningar i staden, säger Annika Rembe, generalkommissarie.

För mer information kontakta:

Tove Engström, kommunikationschef, tove.engstrom@expo2010.se, 0761 06 74 66.

Annika Rembe, generalkommissarie, annika.rembe@expo2010.se, 0706 42 78 16.

Anna Rygård, programchef, anna.rygard@expo2010.se, 0706 42 66 44.

Carin Lembre, Springtime, carin.lembre@springtime.nu, 0708 79 69 39

Sveriges kommitté för Expo 2010 i Shanghai är ett samarbete mellan stat och näringsliv där vardera bidrar med 70 miljoner kronor. Det svenska temat för världsutställningen är Spirit of Innovation och det övergripande temat för världsutställningen är Better City - Better Life .