3L System AB

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 14:44 CET

Styrelsen i bolaget har idag, från en aktieägare representerande 23,8 procent av aktier och röster i bolaget, mottagit en begäran om att extra bolagsstämma skall avhållas för behandling av följande ärenden: Utseende av minoritetsrevisor och särskild granskningsman, samt styrelseval. Styrelsen kommer att behandla begäran vid extra styrelsemöte inom kort.

För ytterligare information kontakta Martin Carlesund, verkställande direktör, tel 08-705 38 00,
070-867 04 67, e-mail martin.carlesund@3lsystem.se

3L System AB
3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.